project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Professionals

GGD Haaglanden werkt voor en ook samen met professionals vanuit bijvoorbeeld de zorg, de gemeente en het onderwijs. Informatie voor deze doelgroep staat hier verzameld.


Infectieziekten

Artsen, laboratia en instellingen hebben een meldingsplicht voor 44 infectieziekten. Na een melding doen wij onderzoek naar de oorzaak en kijken we of en welke maatregelen nodig zijn.
Voor ebola en tuberculose (TBC) gelden aparte procedures.
> Meer over het melden van infectieziekten, ebola en tuberculose


Zorg aan ongedocumenteerden

Huisartsen in Den Haag komen in hun praktijk mogelijk ook patiënten zonder verblijfsvergunning tegen. Vaak hebben deze patiënten problemen op meerdere terreinen. Hier vindt u meer informatie over de (medische) zorg voor ongedocumenteerden.
> Meer over zorg voor ongedocumenteerden


Zorg aan onverzekerden

Als zorgverlener kunt u uw kosten voor geleverde zorg aan een onverzekerde declareren. U moeten elke zorgverrichting binnen 7 dagen bij het landelijke GGD/GHORmeldpunt melden. Daarnaast dient u een declaratie in bij het CAK.
> Meer over zorg aan onverzekerden


Meldpunt Bezorgd

Heeft een cliënt van u te maken met bijvoorbeeld verwaarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, sociaal isolement, psychische- of verslavingsproblemen? U kunt terecht voor advies en melding bij het Meldpunt Bezorgd.
> Meer over het Meldpunt Bezorgd


Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wij houden toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen van aanbieders, waarmee 1 of meerdere gemeenten in de regio Haaglanden een contract hebben. Een onderdeel van het toezicht is de regeling voor het melden van een calamiteit of geweld bij de verstrekking van een voorziening.
> Meer over het melden van een calamiteit of geweld bij de verstrekking van een voorziening


Forensisch arts inschakelen

De forensisch arts stelt vast of iemand op natuurlijke of niet-natuurlijke wijze is overleden. Als (zorg)professional schakelt u onze arts in bij bijvoorbeeld euthanasie, moord of ongevallen met een dodelijke afloop.
> Meer over forensische geneeskunde


Meisjesbesnijdenis signaleren en melden

Wees u bewust van de urgentie van het onderwerp meisjesbesnijdenis (vrouwelijke genitale verminking (VGV). Schakel direct hulp in of vraag om advies wanneer u vermoedt dat een leerling of cliënt mogelijk slachtoffer wordt.
> Meer over meisjesbesnijdenis


Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden

Het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden signaleert en behandelt soa's, maar geeft ook groepsvoorlichtingen over soa, hiv, anticonceptie en seksualiteit in het algemeen.
> Meer over het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden


Milieu en leefomgeving

Onze afdeling Leefomgeving zet zich in voor een omgeving waarin we gezond en prettig kunnen wonen en verblijven. Gemeenten, instellingen en inwoners uit de regio Haaglanden kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over factoren in de omgeving die de gezondheid positief of negatief kunnen beïnvloeden.
> Meer over milieu en leefomgeving


Binnenmilieu op school

Slechte luchtkwaliteit in klaslokalen kan leiden tot gezondheidsklachten. GGD Haaglanden adviseert scholen wat ze hier aan kunnen doen.
Meer over binnenmilieu op school


Hygiëne en inspecties

Heeft u een kinderopvang of wilt u er één beginnen? Of een shop voor tatoeëren en piercen? Dan is hygiëne heel belangrijk.
> Meer over inspecties


Legionella

Heeft u legionella in uw watersysteem, of heeft u een legionella-longontsteking geconstateerd bij een patiënt? Meld dit bij ons. Wij doen onderzoek en adviseren over maatregelen en communicatie richting andere mogelijk besmette mensen.
> Meer over legionella


Gezond Gewicht

In de regio Haaglanden heeft een groot aantal kinderen last van overgewicht of obesitas. GGD Haaglanden pakt overgewicht in Den Haag actief aan met de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG). In de andere gemeenten in de regio adviseert GGD Haaglanden over het voorkomen, tijdig signaleren en terugdringen van overgewicht.
> Meer over Gezond Gewicht


Gezonde School

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl van uw leerlingen en leerkrachten. In samenwerking met scholen voeren wij de werkwijze 'Gezonde School' uit. Zo kunt u structureel bijdragen aan de gezondheid van leerlingen. Wij lenen ook lesmaterialen uit over diverse gezondheidsthema's voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
> Meer over de werkwijze Gezonde School en lesmaterialen


Binnenmilieu op school

Een frisse school is voor iedereen van groot belang. Diverse onderzoeken laten zien dat de luchtkwaliteit in klaslokalen veel te wensen over laat. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Wij adviseren scholen waar gezondheidsklachten zijn door een slecht binnenklimaat.
> Meer over binnenmilieu op school


Epidemiologie en Gezondheidsbevordering

Onze epidemiologen onderzoeken hoe gezond de regionale bevolking is. De onderzoeksgegevens vormen een basis voor lokaal gezondheidsbeleid en preventieactiviteiten. De afdeling Gezondheidsbevordering zet zich in om gezond gedrag van inwoners van de regio te stimuleren. Dit doet wij samen met veel verschillende organisaties in de stad, regio en het land.
> Meer over Epidemiologie en Gezondheidsbevordering


Beleidsadvisering

Onze beleidsadviseurs adviseren gemeenten uit de regio Haaglanden over het regionale en lokale gezondheidsbeleid. De adviezen worden gebruikt voor het opstellen en bijstellen van regionaal en/of lokaal (gezondheids-)beleid en voor de uitvoering van preventieactiviteiten in de regio.
> Meer over beleidsadvisering


Publicaties

Wij publiceren een groot aantal eigen uitgaven en onderzoeken, die ook voor u als professional interessant kunnen zijn.
> Direct naar publicaties


Nieuwsoverzicht

In ons nieuwsoverzicht kunt u artikelen filteren die voor professionals interessant zijn. Kies hierbij voor de filter "Doelgroep".
> Direct naar het nieuwsoverzicht