Informatie voor professionals

Melding maken van huiselijk geweld

Vermoedens van huiselijk geweld

Weet u als professional hoe u moet handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling?

De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gebruik ervan is verplicht en geldt onder andere voor gezondheidszorg en het onderwijs.

Lees meer over de meldcode.

Andere soorten geweld

  • Seksueel geweld en mensenhandel
  • Mensenhandel minderjarigen (loverboys)
  • Verborgen vrouwen
  • Meisjesbesnijdenis