Wat als ik een klacht heb?

Hebt u een klacht over een aanbieder, bijvoorbeeld als cliënt? Informeer dan eerst bij de aanbieder waar en op welke manier u deze klacht kunt indienen.

Kwaliteit van zorgaanbieders

De regionale Kwaliteitsstandaard Wmo is de basis van het toezicht (herziene versie 2019). De eisen in deze standaard zijn niet alles omvattend: niet alle bevindingen in de praktijk zijn hierin te ondervangen.

Het toezicht richt zich op de vraag of de voorzieningen van zorgaanbieders voldoen aan de door de wet gestelde kwaliteitseisen. Een kwalitatief goede voorziening is (Wmo artikel 3.1.):

 • Veilig en doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verstrekt
 • Afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt
 • Verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard
 • Verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt

 • Welke Wmo-voorzieningen vallen onder het toezicht?

  Begeleiding (waaronder Algemeen dagelijkse levensverrichtingen

  • (ADL)-persoonlijke verzorging)
  • Dagbesteding
  • Vervoer van en naar dagbesteding
  • Hulp bij het huishouden
  • Logeervoorziening/kortdurend verblijf
  • Hulpmiddelen
  • Woningaanpassing
  • Beschermd wonen
  • GGZ-inloop
  • PGB
  • Algemene voorzieningen
  • Toegang/toeleiding

 • Toezichthouder van 10 gemeenten

  De colleges van burgemeester en wethouders van de volgende 10 gemeenten hebben GGD Haaglanden aangewezen als toezichthouder voor de Wmo-voorzieningen:

  • Delft
  • Den Haag
  • Lansingerland
  • Leidschendam-Voorburg
  • Midden-Delfland
  • Pijnacker-Nootdorp
  • Rijswijk
  • Wassenaar
  • Westland
  • Zoetermeer