background image

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg

Declareren van zorg aan onverzekerden

Levert u zorg aan onverzekerde personen? Als zorgverlener kunt u deze kosten declareren via de ‘subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ van het CAK. 

Via deze subsidieregeling kunt u de zorgkosten die u als zorgverlener heeft gemaakt voor onverzekerde personen vergoed krijgen. Daarnaast ondernemen GGD en gemeente stappen om deze mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om hen weer verzekerd te krijgen. Ook biedt de gemeente eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting.

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie?

Het aanvragen van de subsidie bestaat uit 2 stappen:

  1. Binnen 7 kalenderdagen na de dag dat u de zorg heeft verleend of gestart, doet u een melding via het centrale meldpunt. Voor deze melding is geen toestemming nodig van de onverzekerde. 
  2. U declareert met de standaardformulieren bij het CAK.

Voor het  indienen van declaraties is geen toestemming (meer) nodig van de onverzekerde om persoonsgegevens te verstrekken. De zorgverlener heeft wel een inspanningsplicht om deze toestemming te verkrijgen.

Met deze persoonsgegevens wordt de mogelijkheid om vervolghulp te organiseren namelijk vergroot (inschrijving BRP, verzekering, huisvesting, uitkering etc).

Meer informatie over de subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg

Informatie over ongedocumenteerden