background image
Professionals

Toezicht en inspectie

GGD Haaglanden houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang, de Wmo-voorzieningen en Wmo-ondersteuning. Ook doen we inspecties bij tattoo- en piercingshops in de regio en geven hiervoor namens het Ministerie van VWS de vergunningen af.

Lees hieronder meer over de werkwijze.