background image

Welke infectieziekten moet u bij de GGD melden?

Artsen, laboratoria en instellingen hebben de wettelijke plicht infectieziekten te melden bij de GGD. Er zijn in Nederland 44 infectieziekten waarvoor dit geldt. Het RIVM beschrijft op haar website 4 groepen (A, B1, B2, C), waarvoor bepaalde maatregelen gelden om de bevolking te beschermen.

Wat doet de GGD na een melding van een infectieziekte?

Direct na het melden van infectieziekten nemen wij contact met u op. Bij een melding zoeken wij uit waar de besmetting vandaan komt en of er nog meer mensen besmet zijn. Als er aanleiding voor is, nemen wij maatregelen om meer besmettingen te voorkomen.

TBC en hepatitis B

Gevallen van tuberculose moet u apart melden. Daarvoor kunt u bij het expertisecentrum TBC in uw regio terecht.

Er geldt een meldingsplicht vanuit de behandelaar en het laboratorium voor een aantal infectieziekten, waaronder hepatitis B.

Lees hier meer informatie over de hepatitis B-vaccinatie.

 • Zorgprofessionals moeten de volgende situaties melden

  Zorgverleners (inclusief laboratoria) moeten volgens de Wet publieke gezondheid melding maken van A, B en C-ziekten. Houd hierbij rekening met het volgende:

  Humane infecties met aviair influenzavirus, difterie en rabiës dient u binnen 24 uur per telefoon te melden (ook in het weekend of op feestdagen);

  Een vermoeden van MERS-CoV, pokken, polio, SARS of virale hemorragische koorts dient u direct per telefoon te melden.

 • Zorginstellingen, kinderopvang en scholen moeten de volgende situaties melden

  • Huiduitslag (vlekjes, pukkels, zweertjes): vanaf 2 gevallen binnen 2 weken in dezelfde groep. 
  • Schurft (scabiës): vanaf 3 gevallen in dezelfde groep (bij scabiës crustosa – een zeer besmettelijke vorm van schurft – al bij 1 geval) 
  • Braken en/of diarree: als er binnen 1 week meerdere personen zijn met klachten van braken en/of diarree.
   Voor de verschillende soorten instellingen gelden hiervoor verschillende meldcriteria. Deze criteria vindt u in het Draaiboek Wet publieke gezondheid, artikel 26 melding instellingen (RIVM). Wij adviseren u om al bij enkele gevallen contact met ons op te nemen. Want hoe sneller u de juiste maatregelen neemt, hoe groter de kans dat u het probleem zoveel mogelijk beperkt.
  • Geelzucht: vanaf 1 geval.
  • Andere ernstige aandoeningen die vermoedelijk infectieus zijn: bijvoorbeeld meerdere gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd. 

   Het gaat hier om instellingen waar kinderen, zieken of ouderen verblijven, zoals: 

  • Een ziekenhuis
  • Een verzorgings- of verpleeghuis
  • Een basisschool 
  • Een kinderopvang 
  • Opvangcentra voor asielzoekers 

 • Melding maken infectieziekten buiten kantoortijd

  Heeft u spoedeisende vragen buiten kantooruren? Maak uw melding dan via onderstaand telefoonnummer:

  Telefoonnummer: 070 353 9605

  Vraag naar de dienstdoend arts infectieziektebestrijding via de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden (MKA)

 • Wat gebeurt er na de melding?

  Naar aanleiding van de melding beoordelen wij of maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, zoals:

  • Bron- en contactopsporing.
  • Het geven van profylaxe (voorkomt ziekte) aan contacten.
  • Het geven van voorlichting zoals adviezen over hygiëne.
  • Het verrichten van aanvullende diagnostiek.