Achtergrondafbeelding
Over GGD Haaglanden

Bestuur

Binnen de regio Haaglanden is er een Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de uitvoering van de taken op het gebied van Publieke Gezondheid (GGD Haaglanden) en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis Haaglanden). De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bestaat uit de 9 Haaglandengemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Van deze gemeenten vormen de wethouders Zorg het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Het dagelijks bestuur bestaat uit wethouders van de gemeente Rijswijk, Delft en Den Haag.

De uitvoering van de taken is ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden en uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden. Deze uitvoeringsorganisaties zijn onderdeel van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag.

De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

Leden Algemeen Bestuur GGD en Veilig Thuis Haaglanden

 • Mw. K. Schrederhof (gemeente Delft)
 • Mw. M. Vavier (gemeente Den Haag)
 • Dhr. M. Belt (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Mw. M. Oderwald (gemeente Midden-Delfland)
 • Mw. M. van Bijnen (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. M. Wit (gemeente Rijswijk)
 • Mw. C. Klaver-Bouman (gemeente Wassenaar)
 • Dhr. B. Rombout (gemeente Westland)
 • Mw. I. ter Laak (gemeente Zoetermeer)

Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Mw. M. Van Bijnen (voorzitter)
 • Mw. K. Schrederhof (penningmeester)
 • Mw. M. Vavier (lid)

Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2022 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2022, dat u hieronder kunt vinden.

Hier vindt u de agenda’s en de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met GR-GGD-VT@denhaag.nl. De agenda’s, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten vindt u hieronder.

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken 13 oktober 2022

Vergaderstukken 13 oktober 2022
Lees meer over Vergaderstukken 13 oktober 2022

Besluitenlijst Algemeen Bestuur
18 december 2020

Besluitenlijst 18 december 2020
Lees meer over Besluitenlijst 18 december 2020

Besluitenlijst Algemeen Bestuur
15 oktober 2020

Besluitenlijst 15 oktober 2020
Lees meer over Besluitenlijst 15 oktober 2020

Besluitenlijst Algemeen Bestuur
9 juli 2020

Besluitenlijst 9 juli 2020
Lees meer over Besluitenlijst 9 juli 2020

Agenda Algemeen Bestuur
9 juli 2020

Agenda 9 juli 2020
Lees meer over Agenda 9 juli 2020

Besluitenlijst Algemeen Bestuur
9 april 2020

Besluitenlijst 9 april 2020
Lees meer over Besluitenlijst 9 april 2020

Besluitenlijst Algemeen Bestuur
10 februari 2020

Besluitenlijst 10 februari 2020
Lees meer over Besluitenlijst 10 februari 2020

Agenda Algemeen Bestuur
10 februari 2020

Agenda 10 februari 2020
Lees meer over Agenda 10 februari 2020

Diverse vergaderstukken

Bestuurlijk vergaderschema 2022 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vergaderschema 2022
Lees meer over Vergaderschema 2022

Begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Begroting 2023
Lees meer over Begroting 2023

Begrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Begrotingswijziging 2022
Lees meer over Begrotingswijziging 2022

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Begroting 2022
Lees meer over Begroting 2022

Begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Begrotingswijziging 2021
Lees meer over Begrotingswijziging 2021

Begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Begroting 2021
Lees meer over Begroting 2021

Jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Jaarstukken 2021
Lees meer over Jaarstukken 2021

Vaststellen begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden - Besluit Algemeen Bestuur

Vaststellen begroting 2020
Lees meer over Vaststellen begroting 2020

Jaarstukken 2019 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Jaarstukken 2019
Lees meer over Jaarstukken 2019