Achtergrondafbeelding
Over GGD Haaglanden

Bestuur

Binnen de regio Haaglanden is er een Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de uitvoering van de taken op het gebied van Publieke Gezondheid (GGD Haaglanden) en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis Haaglanden).

Algemeen en Dagelijks Bestuur

De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bestaat uit de 9 regiogemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

  • Van deze gemeenten vormen de wethouders Zorg het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.
  • Het Dagelijks Bestuur bestaat uit wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Delft en Den Haag.
Leden Algemeen Bestuur

Mw. K. Schrederhof (Delft)
Mw. M. Vavier (Den Haag)
Dhr. M. Belt (Leidschendam-Voorburg)
Mw. M. Oderwald (Midden-Delfland)
Mw. M. van Bijnen (Pijnacker-Nootdorp)
Dhr. M. Wit (Rijswijk)
Dhr. A. van Sloten (Wassenaar)
Dhr. B. Rombout (Westland)
Mw. I. ter Laak (Zoetermeer)

Leden Dagelijks Bestuur

Mw. M. Van Bijnen (voorzitter)
Mw. K. Schrederhof (penningmeester)
Mw. M. Vavier (lid)

Uitvoeringsorganisaties

De uitvoering van de taken is ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden en uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden. Deze uitvoeringsorganisaties zijn onderdeel van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag.

Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommissie in 2023 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2023.

Hieronder vindt u de agenda’s, vergaderstukken en bestuursdocumenten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien of hebt u vragen? Stuur ons dan een mail via GR-GGD-VT@denhaag.nl.

 

 

Documenten

Vergaderstukken en besluitenlijsten

Vergaderstukken en besluitenlijsten
Lees meer over Vergaderstukken en besluitenlijsten

Begrotingsstukken

Begrotingen
Lees meer over Begrotingen

Jaarstukken

Jaarstukken
Lees meer over Jaarstukken