Achtergrondafbeelding
Over GGD Haaglanden

Bestuur

Hieronder vindt u de agenda’s, vergaderstukken en bestuursdocumenten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien of hebt u vragen? Stuur ons dan een mail via GR-GGD-VT@denhaag.nl.

Documenten

Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Binnen de regio Haaglanden is er een Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de uitvoering van de taken op het gebied van Publieke Gezondheid (GGD Haaglanden) en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis Haaglanden). De GR GGD en Veilig Thuis (VT)  Haaglanden bestaat uit de 9 regiogemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

  • Van deze gemeenten vormen de wethouders Zorg het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.
  • Het Dagelijks Bestuur bestaat uit wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Delft en Den Haag.

Uitvoeringsorganisaties

De uitvoering van de taken is ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden en uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden. Deze uitvoeringsorganisaties zijn onderdeel van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag.