background image

Wat speelt er op uw school?

Want wat speelt er eigenlijk op uw school? Hoe maakt u de juiste keuzes uit het grote aanbod van lespakketten? Wat vinden leerkrachten, ouders en leerlingen belangrijk?  

Onze adviseurs helpen u kiezen tussen gezondheidsthema’s. Wat past het beste bij uw school? Wij geven graag gratis advies!

Telefoonnummer: (088) 355 01 00
E-mailadres: gezondeschool@ggdhaaglanden.nl

De 4 pijlers Gezonde School

Educatie

Besteed als school structureel aandacht aan het gezondheidsthema in de lessen. Probeer daarbij creatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan bewegend leren. Of laat een gezondheidsthema in verschillende vakken aan bod komen. 

Schoolomgeving

Pas de fysieke en sociale omgeving van de school aan om gezond gedrag te stimuleren. Denk aan de inrichting van het schoolplein of het binnenklimaat van uw school.

Signaleren

Herken vroege gezondheids- of leefstijlproblemen onder uw leerlingen of uw studenten. Zorg met collega’s dat jullie goed op signalen reageren. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar passende hulp. 

Beleid

Leg maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht. 

Hoe beginnen we met Gezonde School?

 

Activiteiten Gezonde School

Is uw school gezond? Dan gebruikt u erkende activiteiten. Ze voldoen aan kwaliteitscriteria en er is vaak onderzoek gedaan naar het effect op de gezondheid van leerlingen of studenten.

Bekijk de activiteiten en ga naar het overzicht voor: primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.

Wanneer ontvangt mijn school het vignet Gezonde School?

Volgt u het stappenplan van deze aanpak en heeft uw school een of meer thema’s op orde? Dan kunt u het vignet aanvragen. Dit kan voor primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Na een onafhankelijke kwaliteitstoets hoort u of uw school het vignet krijgt. Lees meer over het vignet voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voorgezet onderwijs of mbo.