background image

Bij de start van Gezonde School komen er veel vragen op u af  

Want wat speelt er eigenlijk op uw school? Hoe maakt u de juiste keuzes uit het grote aanbod van lespakketten? Wat vinden leerkrachten, ouders en leerlingen belangrijk?  

Ons team Gezonde School helpt u kiezen tussen gezondheidsthema’s. Wat past het beste bij uw school? Wij geven graag (gratis) advies!

Team Gezonde School van GGD Haaglanden

Telefoonnummer: (088) 355 01 00
E-mailadres: gezondeschool@ggdhaaglanden.nl

4 pijlers van een Gezonde School

Educatie

Besteed als school structureel aandacht aan het gezondheidsthema in de lessen. Probeer daarbij creatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan bewegend leren. Of laat een gezondheidsthema in verschillende vakken aan bod komen. 

Schoolomgeving

Pas de fysieke en sociale omgeving van de school aan om gezond gedrag te stimuleren. Denk aan de inrichting van het schoolplein of het binnenklimaat van uw school.

Signaleren

Herken vroege gezondheids- of leefstijlproblemen onder uw leerlingen of uw studenten. Zorg met collega’s dat jullie goed op signalen reageren. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar passende hulp. 

Beleid

Leg maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht. 

 

Wat doet mijn school al goed?

 

Gezonde School-activiteiten

Een Gezonde School gebruikt erkende Gezonde School-activiteiten. Ze voldoen aan kwaliteitscriteria en er is vaak onderzoek gedaan naar het effect op de gezondheid van leerlingen of studenten.

Bekijk de Gezonde School-activiteiten en ga naar het overzicht voor: primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.

Wanneer ontvangt mijn school het Vignet Gezonde School?

Volgt u het stappenplan van de Gezonde School-aanpak en heeft uw school een of meer thema’s op orde? Dan kunt u het vignet Gezonde School aanvragen.

Na een onafhankelijke kwaliteitstoets hoort u of uw school het vignet krijgt. Lees meer over het vignet Gezonde School voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voorgezet onderwijs of mbo.