background image
GGD Haaglanden

Professionals

Zoek een onderwerp voor professionals

Samen met onze afdelingen en samenwerkingspartners bewaken, beschermen en bevorderen wij de volksgezondheid in de gemeenten uit de regio Haaglanden. Hieronder onderwerpen waarmee onze afdelingen en samenwerkingspartners u als professional kunnen helpen.

Direct doen voor zorgprofessionals

Infectieziekte melden

Zorgprofessionals hebben de wettelijke plicht bepaalde infectieziekten te melden bij de GGD.
Direct melden
Lees meer over Direct melden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Meldcode helpt professionals bij hoe ze moeten handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meer over de Meldcode
Lees meer over Meer over de Meldcode

Verwijsindex

De Verwijsindex Haaglanden is een online programma waarin professionals een signaal kunnen afgeven als zij zich zorgen maken over een jeugdige (0-23 jaar).
Direct naar de Verwijsindex
Lees meer over Direct naar de Verwijsindex