Achtergrondafbeelding
Over GGD Haaglanden

Crisisorganisatie

Elke zorginstelling is wettelijk verplicht zich voor te bereiden op een ramp of crisis. GGD Haaglanden heeft daarom een eigen crisisorganisatie. In geval van een ramp of crisis wordt het GGD Haaglanden-crisisteam gevormd.

Voor GGD Haaglanden betekent een ramp of crisis dat het leven en de gezondheid van (veel) bewoners in de regio Haaglanden bedreigd of geschaad wordt. Het kan gaan om zowel grote als kleinschalige rampen of crises. Het crisisteam overlegt welke acties uitgevoerd gaan worden om schade aan de gezondheid van bewoners te beperken of te voorkomen.

Processen

Afhankelijk van het soort ramp of crisis kunnen de volgende GGD-processen opgestart worden bij de bestrijding ervan:

  • Gezondheidsonderzoek en Nazorg;
  • Infectieziektebestrijding;
  • Medische Milieukunde;
  • Psychosociale Hulpverlening;
  • Proces Jeugd;
  • Ambulancezorg;
  • Ondersteuning en Organisatie (logistiek en personeel);
  • Communicatie (informatiemanagement en crisiscommunicatie).

Doel crisisorganisatie

Het crisisteam zorgt voor een gecoördineerde, efficiënte en effectieve inzet van de GGD bij een ramp of crisis. Het doel hiervan is de dreiging of schadelijke gevolgen weg te nemen of te beperken en om de continuïteit van de eigen organisatie te waarborgen. De coördinatie van de crisis in de regio wordt uitgevoerd door de GHOR.

GHOR in de regio Haaglanden

De GHOR is de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio. De GHOR Haaglanden zorgt bij rampen en ongevallen voor de inzet en coördinatie van het optreden van de geneeskundige diensten. Denk daarbij aan de opvang en zorg voor gewonden of preventieve maatregelen wanneer een situatie mogelijk leidt tot gevaar voor de volksgezondheid.

De GHOR werkt op het snijvlak van zorg en veiligheid en heeft daardoor met veel verschillende (zorg)partners te maken. GGD Haaglanden vormt samen met ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsen uit de regio en het Nederlandse Rode Kruis de geneeskundige keten onder coördinatie van de GHOR. Daarnaast heeft de GHOR een aantal veiligheidspartners, zoals de brandweer Haaglanden, politie Haaglanden, gemeenten, defensie en waterschappen.