background image
Professionals

Evenementenadvisering

Jaarlijks zijn er in de regio Haaglanden veel evenementen. Dit kan een muziek- of dansfeest zijn, maar bijvoorbeeld ook een theaterfestival of een sportevenement.

Vergunning voor een evenement

Kleine en grote evenementen hebben een zorgvuldige voorbereiding nodig. Is er een vergunning nodig voor het evenement? Dan moet de organisator van het evenement een veiligheidsplan aanleveren bij de gemeente.

De gemeente vraagt vervolgens aan alle hulpverleningsdiensten, waaronder de GGD en GHOR, om advies. Hierbij wordt rekening gehouden met alle aspecten (waaronder ook gezondheid) die beschreven staan in het veiligheidsplan van het evenement. Deze adviezen moet worden verwerkt in het veiligheidsplan.

Procedure  Haaglanden

GGD Haaglanden beoordeelt vervolgens of de organisator alle risico’s op het gebied van gezondheid goed heeft ingeschat. Ook kijken we of daarvoor de nodige maatregelen zijn genomen. Daarvoor gebruikt de GGD onder andere de hygiënerichtlijn voor evenementen (RIVM).

We kijken of een evenement aan alle eisen voldoet om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarna geven we advies aan de betreffende gemeente. Die bepaalt uiteindelijk of een vergunning wordt verleend.

De organisator moet ervoor zorgen dat de bepalingen in de vergunning, waaronder het veiligheidsplan, worden nageleefd tijdens het evenement. Het is mogelijk dat de GGD tijdens het evenement langskomt om te controleren of de adviezen worden opgevolgd.

Gezondheid en veiligheid

Bij de organisatie van evenementen komt veel kijken. Vaak zijn speciale voorzieningen nodig die tijdelijk van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan sanitair, eerstehulpposten, catering en tijdelijk aangelegde kampeerterreinen. Ook deze tijdelijke voorzieningen moeten aan bepaalde eisen voldoen.

Als groepen mensen samenkomen en gebruikmaken van dezelfde voorzieningen is de kans op overdracht van bacteriën en virussen groter. Veel mensen kunnen dan tegelijkertijd ziek worden. Ook bepaalde weersomstandigheden brengen gezondheidsrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld als het heel warm of koud is. Hetzelfde geldt voor sportevenementen, bovenmatig drank- of middelengebruik of harde muziek.

Factsheets voor evenementenorganisaties

We hebben de onderwerpen uit de hygiënerichtlijn en andere relevante onderwerpen vertaald voor organisaties van evenementen. De factsheets over de verschillende onderwerpen vindt u hier.

De uitleg in de factsheets kunt u ook goed gebruiken voor evenementen, waarvoor geen vergunning nodig is.

Meer informatie voor organisatoren van evenementen