background image
Medisch noodzakelijke zorg

Zorg aan ongedocumenteerden

Zorgprofessionals in de regio Haaglanden komen in hun praktijk soms patiënten zonder verblijfsvergunning tegen. Net als iedereen hebben zij recht op medische basiszorg. Vaak hebben deze patiënten problemen op meerdere terreinen. Hier vindt u meer informatie over de (medische) zorg voor deze groep.

Vergoeding medisch noodzakelijke zorg ongedocumenteerden

Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen zich in Nederland niet verzekeren tegen ziektekosten. Via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vergoedt de overheid (een deel van) de medisch noodzakelijke zorg voor deze groep.

Op de website van het CAK vindt u de informatie aan welke voorwaarden u moet voldoen om de medisch noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. De beslisboom helpt u bij het declareren bij het juiste loket.

Direct naar de beslisboom

Basisrechtenboekje Den Haag

Vaak spelen bij mensen zonder verblijfsvergunning ook vragen op andere terreinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële bijstand en de zorg om kinderen.

Het Basisrechtenboekje Den Haag geeft inzicht in de rechten van ongedocumenteerden. Ook vindt u er adressen waar men terecht kan voor ondersteuning. Deze gids wordt onderhouden door het Breedstedelijk Overleg in Den Haag.

Direct naar het Basisrechtenboekje

Medisch noodzakelijke zorg aan ongedocumenteerden

 • Huisartsenzorg

  Onverzekerbare vreemdelingen hebben recht op medische zorg. U kunt als huisarts een beroep doen op de financieringsregeling van het CAK wanneer een ongedocumenteerde zijn eigen zorg niet kan betalen.

  • U kunt 80% van de oninbare vordering declareren.
  • Voor een consult mag u een passantentarief hanteren (ook als u de patiënt wel inschrijft).
  • Bij zwangerschap en bevalling bedraagt de vergoeding 100% van de oninbare vordering.

  Op de website van Dokters van de Wereld vindt u meer informatie voor huisartsen.

 • Apotheekzorg

  Door het CAK gecontracteerde apotheken leveren medicatie aan mensen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen). Deze patiënten betalen een eigen bijdrage van 5 euro per geneesmiddel (uitgezonderd weekverpakkingen). U kunt voor maximaal 3 maanden medicatie voorschrijven om de kosten voor de patiënt niet te hoog te maken.

  Voor patiënten die dit niet kunnen betalen en hierdoor mogelijk geen medicatie gaan gebruiken, is er een speciale vergoedingsregeling. Hierover zin afspraken met de apotheek en steunorganisaties én een subsidie vanuit de gemeente Den Haag. De coördinatie hiervan gebeurt door de apotheken en de stichting voor Stad en Kerk (STEK).

  Gecontracteerde apotheken:

  Transvaal Apotheek
  Kempstraat 113
  2572GC Den Haag

  Benu Apotheek Laan van Wateringseveld
  Laan van Wateringseveld 322
  2548CH Den Haag

  Benu Apotheek De Wasserij
  Asmansweg 6
  2517 BK Den Haag

  Benu Apotheek Laakkwartier
  Goeverneurlaan 515
  2513 CE Den Haag

 • Toegankelijkheid GGZ-zorg

  Declareren van de GGZ zorg aan onverzekerbare vreemdelingen kan alleen als de GGZ-instelling een contract met CAK heeft afgesloten. Het CAK heeft alleen contracten met GGZ-instellingen waar onverzekerbare vreemdelingen zorg krijgen. Op de website van het CAK vindt u welke instellingen dat zijn.

 • Toegang tot elementaire (nood)mondzorg

  Mondzorg voor ongedocumenteerden wordt door ZiN vergoed tot 18-jarige leeftijd. Het ZiN volgt hiermee de vergoedingen voor noodzakelijke zorg in het basispakket waarin mondzorg voor 18+ niet is opgenomen.

  In Den Haag werken verschillende partijen samen om noodhulp in mondzorg voor deze mensen toegankelijk te maken. Dit Friendly Network bestaat uit:

  • tandartsen die verrichtingen plegen voor een geringe vergoeding;
  • sociale Fondsen en Haag die de vergoedingen verleent;
  • het Daklozenloket van de gemeente Den Haag dat een verwijsfunctie vervult.

  Het gaat hierbij om noodhulp, waarbij sprake is van hevige pijn en/of dreigend verlies van kauwvermogen.

  Aanmelden

  Artsen kunnen zelf hun patiënt aanmelden of verwijzen naar één van de steunorganisaties, zoals Dokters van de Wereld.

  Aanmeldformulier spreekuur tandarts ongedocumenteerden

  Vergoeding

  Het CAK vergoedt binnen de tandzorg voor ongedocumenteerden de volgende behandelingen:

  • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar;
  • volledig uitneembare prothetische voorzieningen;
  • bijzondere tandheelkunde.

  De bijdrage is 80% van de oninbare vordering. U vraagt deze aan met het declaratieformulier op de website van het CAK.

  Declareer de kosten verleende medische zorg
 • Medisch Overleg Ongedocumenteerden Den Haag

  In het Medisch Overleg Ongedocumenteerden Den Haag (MOOD) bespreken deelnemers knelpunten en oplossingen bij de medische zorg voor mensen zonder verblijfsvergunning. Dit overleg vindt ieder half jaar plaats.

  Deelnemers

  Huisartsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, de psychiater van het TOP-team van Parnassia, een tuberculose arts, soa-verpleegkundigen van GGD Haaglanden en ander direct betrokkenen zoals het MCH Westeinde en steunorganisaties als Dokters van de Wereld, Wereldhuis, Vluchtelingenwerk en Stek/diaconie.

  GGD Haaglanden coördineert dit overleg.

 • Dokters van de Wereld en Wereldhuis

  Het Wereldhuis is een plek in Den Haag waar mensen zonder verblijfsvergunning terecht kunnen, voor steun en advies of om elkaar te ontmoeten. Het kan onder andere gaan om een doorverwijzing naar een tandarts, het verkrijgen van medisch-noodzakelijke zorg en medicijnen of psychosociale zorg.

  Ook Dokters van de Wereld biedt steun en advies aan groepen die uitgesloten zijn van zorg, ter overbrugging naar een structurele oplossing. Op hun website is terug te vinden wanneer en waar hun zorgbus staat in Den Haag. Het Centrum Seksuele Gezondheid van GGD Haaglanden houdt in samenwerking met Dokters van de Wereld regelmatig een spreekuur voor ongedocumenteerde vrouwen rondom anticonceptie.