project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Publicaties en onderzoeken

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen alle vormen van relationeel geweld: geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld en kindermishandeling.


Onderzoek implementatie meldcode in de regio Haaglanden (2018)

In 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd. In opdracht van de gemeenten Den Haag en Delft is in 2018 onderzocht hoe het staat met de implementatie en borging van deze meldcode in regio Haaglanden.

Onderzoeksbureau Public Result heeft dit onderzoek in opdracht van GGD Haaglanden uitgevoerd. Alle relevante sectoren (bijvoorbeeld onderwijs, VeiligThuis, zorg) zijn in dit onderzoek meegenomen. Delft en Den Haag zullen eventuele vervolgstappen nemen naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek.

Evaluatie Meldcode Haaglanden: op naar het volgende station - Eindrapportage evaluatie borging en implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling regio Haaglanden (PDF, 2 MB)


Begeleidende brief bij onderzoek implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (PDF, 996 kB)

Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod (2013)

In het rapport Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod (okt 2013) beschrijven we de ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod in de regio Den Haag en de regio Delft, Westland, Oostland.
Lees verder

Aard en omvang huiselijk geweld in de regio Haaglanden (2010)

Uit de gezondheidsenquête 2008 blijkt dat 3% van de inwoners uit Den Haag van 16 jaar en ouder aangeeft in de afgelopen 5 jaar slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld.


Factsheet Aard en omvang huiselijk geweld in de regio Haaglanden (PDF, 145 kB)

Effectevaluatie MDA++ Haaglanden 2020

MDA++ is een aanpak voor gezinnen waarin zeer ernstig huiselijk geweld en/of kindermishandeling voorkomt. Lees hier de rapportage van de effectevaluatie van MDA++ Haaglanden, uitgevoerd door de afdeling epidemiologie in 2020.


Effectevaluatie MDA++ Haaglanden 2020 (PDF, 738 kB)