background image
Professionals

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Meldpunten

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Den Haag

U kunt voor advies en melding terecht bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag van GGD Haaglanden
telefoonnummer  (070) 353 72 91 (optie 3)
e-mail: meldpuntzorgwekkendgedrag@ggdhaaglanden.nl

Meldpunten overige gemeenten in Haaglanden

Meldpunt Bezorgd Delft 

Meldpunt Bezorgd Midden-Delfland 

Meldpunt Bezorgd Pijnacker-Nootdorp

Meldpunt Bezorgd Westland 

Meldpunt Bezorgd Zoetermeer 

Noodsituatie of huiselijk geweld?

Bij acute noodsituaties belt u altijd 112. Kindermishandeling en/of huiselijk geweld meldt u bij Veilig Thuis Haaglanden.

Wat gebeurt er met uw melding?

Doet u melding bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag van GGD Haaglanden? Dan onderzoekt een medewerker van het Meldpunt hoe de bewoner en eventueel de woning eraan toe zijn. Samen met de bewoner bekijkt de medewerker naar mogelijke oplossingen, zoals:

  • Herstellen van contact met de hulpverlening
  • In contact brengen met de reguliere zorg
  • Doorverwijzen naar andere instanties
  • Het huis laten schoonmaken
  • Ervoor zorgen dat de betrokkene zichzelf beter kan redden

Als melder krijgt u een terugkoppeling. Hierbij houden wij altijd rekening met de privacy van de bewoner.

Wanneer is er sprake van vervuiling?

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen. De omwonenden hebben last van de stank of ongedierte of maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) geen hulp.

Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte zorg nodig. Dit valt onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Het kan zijn dat die persoon dan wordt opgenomen in een speciaal ziekenhuis voor de juiste behandeling of er wordt mogelijk gekozen voor verplichte zorg thuis.