Haagse Aanpak Gezond Gewicht

Jaarverslag HAGG 2023

Meer weten over de Haagse Aanpak Gezond Gewicht?

 • De visie en missie van HAGG

  Met de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) willen we bereiken dat alle kinderen in Den Haag een eerlijke kans krijgen om gezond op te groeien. Dat betekent een gezonde omgeving thuis, in de buurt en op school. Maar in sommige wijken zijn de omstandigheden minder gunstig dan in andere wijken.

  Daarom moeten we juist daar meer investeren om iedereen gelijke kansen te geven. Ook merken we dat de hulp die de gemeente en andere organisaties bieden niet altijd goed aansluit bij wat mensen echt nodig hebben.

  Een goede preventie aanpak vraagt om samenwerking op lokaal niveau. Samen met ouders, kinderen, buurtbewoners, scholen en professionals ontwikkelen we initiatieven die passen bij de wijk.  We stimuleren gezond eten, genoeg slapen en bewegen en we letten ook op de mentale gezondheid van kinderen in relatie tot een gezonde levensstijl. Vooral kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben verdienen onze aandacht. Juist omdat zij extra stress en armoede ervaren.

  Omdat individuele hulp niet genoeg is als de omgeving van een kind ongezond blijft, leggen we de nadruk op preventie voor alle kinderen in achterstandswijken zoals Laak, Escamp en Centrum. We investeren extra in samenwerking met de Wijkpreventie aanpak in Zuidwest, Laak en Transvaal.

  We willen dat gezond gewoon wordt voor alle kinderen in Den Haag. Elk kind verdient het om gezond op te groeien. Ons doel is om het aantal kinderen met overgewicht te verminderen van 19,1% naar 14,2% in 2030 en uiteindelijk naar 9,1% in 2040, zoals afgesproken in het landelijke preventieakkoord.

  We richten ons op kinderen vanaf de conceptie tot 12 jaar oud. We investeren in initiatieven waardoor kinderen thuis, in de buurt en op school gezond opgroeien. Om dit te bereiken zetten we in op het vergroten van de betrokkenheid in de stad. We werken nauw samen met ouders, kinderen, scholen en met experts in de buurt en bedenken gezamenlijk initiatieven die passen bij de wijk en die bijdragen aan een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren.

 • Trends en ontwikkelingen

  We blijven de komende jaren werken aan een geïntegreerde aanpak voor een gezonde levensstijl, binnen de GGD én de gemeente, waarbij gezondheid een rol speelt in beleidsgebieden als sport, onderwijs, welzijn en duurzaamheid. We bouwen voort op bestaande programma’s en initiatieven in de buurt, zoals Gezond en Gelukkig Den Haag en het Zuidwest-programma.

  Het is belangrijk dat kinderen goed voorbereid naar de basisschool gaan en zich in deze periode breed kunnen ontwikkelen. Dit kan via kinderopvang of voorschoolse educatie, maar we willen ook meer informele plekken in de buurt benutten. Op school en in de buurt moeten kinderen zich verder gezond kunnen ontwikkelen, met voldoende beweging en gezond eten. We maken de gezonde keuze de makkelijke keuze, bijvoorbeeld door watertappunten bij scholen te plaatsen.

  In veel wijken zijn nog veel ongezonde verleidingen, zoals fastfood. Hoewel we niet direct alle problemen kunnen oplossen, willen we kinderen en ouders weerbaar maken tegen deze verleidingen. Waar mogelijk brengen we verschillende belanghebbenden bij elkaar, zoals onderwijs, gezondheidszorg, buurtorganisaties en woningcorporaties.

 • Samenwerking met andere programma's

  Onze missie hangt samen met programma’s zoals Haagse Preventie Aanpak , GALA, Wijkpreventie Aanpak, Haagse Kansrijke Start en Gezonde School Aanpak.

  De Haagse Preventie Aanpak zorgt ervoor dat alle Hagenaars gelijke kansen krijgen op een goede gezondheid, wat goed aansluit bij onze missie. We werken samen om een gezonde leefstijl te bevorderen en ieder kind een goede start te geven.

  • Met de Gezonde School Aanpak richten we ons vooral op voeding, sport en bewegen, en mentale gezondheid op basisscholen in aandachtswijken. We streven naar een samenhangende aanpak voor gezondheid op school.
  • Haagse Kansrijke Start ondersteunt ouders bij het bieden van een goede start aan hun kinderen. Wij dragen hieraan bij door gezond opgroeien thuis te bevorderen, met steun voor gezinnen en professionals.
  • De Wijkpreventie Aanpak pakt problemen rond bestaanszekerheid, gelijke kansen en gezondheid aan op wijkniveau. Samen met hen breiden we onze activiteiten uit in bepaalde wijken. We werken nauw samen met de teams van Haagse Kansrijke Start en de Wijk Preventie Aanpak om overlap te voorkomen en onze aanpak te versterken door betere verbindingen en samenwerking.

 

Nog meer weten over HAGG? U vindt meer informatie over het programma op deze website of bekijk het filmpje hieronder.

U kunt ons ook een mail sturen via gezondgewicht@ggdhaaglanden.nl.