Mazelen is een besmettelijke ziekte. Een virus veroorzaakt de ziekte. In Nederland krijgen de meeste kinderen een prik tegen mazelen. Daardoor komt de ziekte hier niet vaak meer voor.

Lees de laatste nieuwsberichten over mazelen

Wat merkt u van mazelen?

De klachten beginnen met koorts, verkoudheid en hoesten. Ook kan een oogontsteking voorkomen. Na 3 tot 7 dagen ontstaat er huiduitslag met rode vlekjes. Die uitslag begint achter de oren en verspreidt zich over het hele lichaam. Na een paar dagen nemen de huiduitslag en de koorts af.

Bij mazelen kan soms ook middenoorontsteking voorkomen. In ernstige gevallen krijgt iemand longontsteking of hersenontsteking. Heel soms veroorzaakt mazelen een hersenontsteking die pas jaren na de mazelen begint. Deze late vorm van hersenontsteking is dodelijk.

De ziekte kan ernstiger zijn bij baby’s, volwassenen en zwangeren en bij mensen met een afweerstoornis. Denk bijvoorbeeld aan leukemiepatiënten of patiënten die chemotherapie krijgen of kregen.

Hoe kunt u mazelen voorkomen?

Vaccinatie

Er bestaat een vaccinatie tegen mazelen, namelijk de BMR-prik. BMR betekent bof, mazelen en rode hond. De meeste mensen in Nederland zijn beschermd tegen mazelen. Sinds 1976 zit de vaccinatie tegen mazelen in het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen krijgen de prik wanneer ze 14 maanden en als ze 9 jaar zijn.

 • De meeste mensen van voor 1965 hebben de mazelen gehad en zijn daardoor beschermd.
 • Mensen, die geboren zijn tussen 1965 en 1977, zijn soms niet gevaccineerd. Zij hebben de mazelen vaak niet gehad. Als zij op reis gaan naar een land waar mazelen veel voorkomt, kan vaccinatie voor hen nuttig zijn.
 • Dat geldt ook voor kinderen tussen de 6 en 14 maanden oud die nog niet gevaccineerd zijn.

Algemeen advies

Hou bij hoesten en niezen altijd de hand voor de mond en neus. Was daarna de handen. Nog beter is het om een papieren zakdoek te gebruiken. Gooi die daarna direct weg. U kunt ook in uw elleboog hoesten en niezen.

Waar kan ik een BMR-vaccinatie halen?

Volwassenen kunnen een afspraak maken op het reizigersspreekuur van GGD Haaglanden, bij een ander vaccinatiecentrum en soms bij de eigen huisarts. De kosten zijn voor eigen rekening.

Ouders van ongevaccineerde kinderen kunnen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vragen naar de mogelijkheid om gemiste vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in te halen voor hun kind. Kijk op de website van het RIVM waar u een afspraak kan maken voor een BMR vaccinatie voor uw kind.

Meer informatie over mazelen en vaccinatie

 • Hoe kan ik mazelen krijgen?

  Het mazelenvirus is een heel besmettelijk virus. Besmette mensen dragen het virus bij zich in de neus en keel. Door hoesten, praten en niezen komt het virus in de lucht. Andere mensen kunnen het virus dan inademen en ook besmet raken. Mazelen is besmettelijk vanaf vier dagen voordat er klachten ontstaan. En tot en met vier dagen na het begin van de rode uitslag. Niet-gevaccineerde mensen die nooit mazelen hebben gehad kunnen de ziekte krijgen.

 • Ik werk in de zorg, wat kan ik doen?

  Voor mensen die werken in de zorg geldt een aangepast advies. Gezondheidszorgmedewerkers zijn namelijk risicolopers (zij kunnen zelf mazelen oplopen). Ze zijn ook risicovormers (zij kunnen hun patiënten besmetten).

  Vanwege hun werk moeten gezondheidszorgmedewerkers met een risico op het krijgen van mazelen een prik kunnen krijgen. Ook is het belangrijk om te voorkomen dat gezondheidswerkers met mazelen hun patiënten besmetten. (patiëntveiligheid).

  Kijk voor meer informatie over het vaccineren van gezondheidsmedewerkers op de site van het RIVM.