HAGG jaarverslag 2023

Gezond opgroeien in de wijk

Bijdrage inspiratiemiddag Wijkz

In oktober heeft HAGG een bijdrage geleverd aan de inspiratiemiddag voor circa 300 medewerkers van de Haagse welzijnsorganisatie Wijkz. Het doel was om ze mee te geven hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen, want zij vervullen een belangrijke voorbeeldrol voor bewoners. Zo kunnen ze samen met ons de omgeving gezonder te maken.

Driedaags Evenement Laak

In Laak was er tijdens de herfstvakantie een driedaags evenement Schippersplezier, met veel sport en leuke activiteiten voor de buurt. Het evenement was georganiseerd door Project Future en Wijkz. Er deden zo’n 80 kinderen aan mee. Vanuit HAGG was aandacht voor een gezonde leefstijl.

Het Mobiele Gezondheidsteam

Het Mobiele Gezondheidsteam was wekelijks op verschillende plaatsen in de wijk aanwezig (onder andere in buurthuizen) om verbinding te leggen met bewoners en professionals. Doel was het in co-creatie ontwikkelen van activiteiten en verbinding met de eerste lijn.

Er is vooral gewerkt aan de thema’s van 2022: buitenspelen, zwemmen voor vrouwen, gezonde buurtkamers en veilig fietsen.

Coördinatie Moerwijk Moeders

Coördinatie Moerwijk Moeders is ook in 2023 vervolgd met wekelijks samenzijn, diverse voorlichtingen en individuele coaching aan circa 50 vrouwen. Dit heeft bijgedragen aan de versterking van de positie van deze vrouwen. Gezond opvoeden was daar onderdeel van.

Weerbaarheidstraining Moerwijk Moeders

Gedurende 8 weken deden 15 Moerwijk Moeders mee aan een weerbaarheidstraining van Sabra’s bootcamp. De resultaten waren boven verwachting. In korte tijd zijn de vrouwen zowel mentaal als fysiek gegroeid. En ze wilden heel graag in beweging blijven.

Aandacht gezonde leefstijl bij stadsbrede evenementen

Tijdens het Milan festival is een diëtiste ingezet op het gezondheidsplein. We hebben bijgedragen aan het Oogstfeest van Groene Matties om extra aandacht te vragen voor (plezier in) gezonde voeding. In samenwerking met Dunea zijn waterkarren geplaatst tijdens de Stadsspelen in september.