HAGG jaarverslag 2023

Thuis gezond opgroeien

Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG)

In de stadsdelen Centrum, Escamp en Laak co├Ârdineren wij het programma KnGG. Kinderen met ernstig overgewicht worden door een Centrale Zorgverlener begeleid naar een gezondere leefstijl, waarbij er vanuit een brede aanpak wordt gewerkt met aandacht voor diverse problematiek binnen het gezin.

Met de aanpak werden meer dan 40 gezinnen bereikt. Het KnGG netwerk is uitgebreid, er is een overzicht gemaakt van mogelijke partners en er is een start gemaakt met netwerkbijeenkomsten in ieder stadsdeel zodat men elkaar beter kan vinden.

Wachtkamerproject

In samenwerking met het CJG Laak is een wachtkamerproject gestart. Het idee hierachter is dat door extra aandacht te besteden aan een thema in de wachtkamer, er meer vraag komt in de spreekkamer. Het eerste thema ging over water drinken en mondgezondheid. Andere HAGG thema’s zoals beweging volgen later. Ook op meerdere locaties.

Kletskaarten

We werken aan een pakket gezond (op)voeden voor professionals in de wijken om laagdrempelig en eenduidig het gesprek met ouders over opvoeden en gezonde leefstijl te kunnen voeren.

Met een werkgroep van opvoedprofessionals en een illustrator is hiervoor een conceptversie van 24 kletskaarten ontwikkeld. Daarnaast is een draaiboek geschreven ter ondersteuning met informatie voor de professionals en praktische tips voor de ouders. Een deel van de kaarten zijn al getest bij verschillende oudergroepen en bij individuele ouders.

De ervaringen zijn heel positief. Begin 2024 gaat het testen en aanpassen door zodat we medio 2024 het uiteindelijke pakket kunnen verspreiden in de stad.

Door Dik en Dun 2.0

De leefstijlinterventie Door Dik en Dun 2.0 van Het Stagehuis in de Schilderswijk is een leefstijlinterventie dat een heel schooljaar loopt. Het is voor kinderen uit de wijk die gebaat zijn bij een gezondere leefstijl.

De kinderen sporten samen een keer per week en krijgen lessen over een gezonde leefstijl. Met behulp van tweewekelijkse maaltijdpakketten met lokale producten en gezonde recepten worden ouders betrokken. Het afgelopen jaar ging het om ongeveer 25 kinderen en hun ouders.

Gezond Opvoeden

De leefstijlinterventie Gezond Opvoeden (voorheen Gezinnen in hun kracht) is een interventie voor groepen ouders die uitgaat van de lesmethode Opvoeden & Zo met extra aandacht voor gezonde voeding en bewegen.

In totaal worden 12 bijeenkomsten aangeboden per groep en zijn circa 100 ouders bereikt. Vanuit de GGD wordt onderzoek gedaan naar de werkende elementen van de interventie.

Video verleidingen ongezond voedsel

Eind 2023 hebben wij Victor Mids gevraagd een video te maken met kinderen en daarbij te laten zien hoe makkelijk ze gestuurd kunnen worden richting ongezonde keuzes zonder dat ze dat door hebben. De opnames hebben plaatsgevonden op de Grote Beer in Moerwijk. Het beeldmateriaal zal ingezet worden als onderdeel van een campagne over beïnvloeding die start met een webinar in het voorjaar van 2024.

Baby Groente Tas

Wij zijn gestart met de voorbereidingen om de Baby Groente Tas uit te reiken aan ouders in Laak en Escamp. Jonge ouders kunnen de tas aanvragen wanneer hun kindje met 4 maanden overgaat op vaste voeding.

Het gaat om ongeveer 250 gezinnen. Zij krijgen 8 weken lang groenten met recept thuisbezorgd door Den Haag Werkt. Er is een elektrische bakfiets aangeschaft voor het vervoer. De uitreiking van de eerste tassen staat gepland voor mei 2024.

poster met baby met verschillende soorte groenten met de tekst: de babygroentetas (8x gratis voor baby's tussen de 4 en 6 maanden in Laak en Escamp). Schrijf je in www.babygroentetas.nl.