HAGG Jaarverslag 2023

Samen werken in de stad

Netwerkbijeenkomst HAGG

Op 10 mei organiseerde HAGG de netwerkbijeenkomst Samen maken we gezond gewoon. Met een divers gezelschap van zo’n 100 beleidscollega’s, ervaringsdeskundigen en professionals uit de wijken hebben we mooie stappen gezet. Van kinderopvang en scholen, tot zorg en welzijn. Met doeners, denkers en beslissers.

Ook is de samenwerking tussen JOGG – Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst – en de gemeente Den Haag voor onbepaalde tijd verlengd door wethouder Mariëlle Vavier.

Gezonde wijkcentra Laak en Moerwijk

In 2023 zijn verschillende initiatieven genomen om de gezondheid en welzijn van zowel medewerkers als bewoners in wijkcentra in Laak te bevorderen. Aan de activiteiten, waaronder kookworkshops en moeder-kind lunches, deden ongeveer 75 kinderen en 25 volwassenen mee.

De activiteiten waren gericht op educatie, bewustwording en het faciliteren van gezonde keuzes. Ze worden gecontinueerd in 2024. De samenwerking met de Moerwijk Moeders en oudergroepen in Bouwlust/Vrederust is verder ontwikkeld.

  • Acht weken lang was er een weerbaarheidstraining.
  • In maart was er een wandeltocht waaraan 40 bewoners deelnamen.
  • Er was een kookcursus van Kleine Chefs.
  • Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd is de bakfiets van de buurtkamer ingezet voor een pop-up speelplek.

Netwerk over gewicht

Wij organiseren een netwerk voor (zorg)professionals die werken met kinderen met overgewicht. Via het netwerk delen we 3 keer per jaar de nieuwste ontwikkelingen op dit terrein met elkaar.

In 2023 is het netwerk verder uitgebreid en 20 partijen nemen er actief aan deel. Er is behoefte aan inzicht in het aanbod in de stad, en mensen weten te binden aan aanbod. HAGG ondersteunt professionals daarbij.

Preventienetwerk Moerwijk

Binnen dit netwerk wisselen partners en bewoners signalen en behoeftes met elkaar uit met betrekking tot het thema positieve gezondheid. Deze worden in co-creatie opgepakt.

Week voor de Gezonde Jeugd

De Week voor de Gezonde Jeugd in juni was een groot succes. Verdeeld over de wijken Laak, Centrum en Escamp hebben ruim 20 partners meer dan 30 verschillende activiteiten georganiseerd waarin een gezonde leefstijl, buitenspelen, gezonde voeding en bewegen centraal stonden.

In de Stations- & Rivierenbuurt hebben ze er een Gezonde Week voor alle leeftijden van gemaakt en dagelijks meerdere activiteiten georganiseerd.

Webinar Samen gezond, doe je zo

Op 22 mei organiseerde HAGG het Webinar Samen gezond, doe je zo. Aan tafel zaten professionals van Wijkz en Confriends die met hun succesverhalen anderen motiveerden en inspireerden om duurzaam aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. U kunt het webinar terugkijken.

Online lezing gedragsverandering

De lezing werd gegeven door gedragsbureau Duwtje. In de lezing gingen zij in op hoe ons gedrag onbewust gestuurd wordt, hoe we keuzes maken en hoe we ons gedrag een duwtje kunnen geven.

Denk aan: niet meer appen op de fiets, gezonder eten of vaker thuiswerken.

Receptenkaarten

Samen met bewoners uit de Haagse stadsdelen Escamp en Centrum zijn 8 receptenkaarten ontwikkeld. De bewoners hebben meegedacht over de recepten, zoals Marokkaanse Bissara en Turkse linzenballetjes. Lekker en gezond eten uit verschillende wereldkeukens!

Er is ook een kaart met praktische tips om verspilling van voedsel tegen te gaan en geld te besparen op de boodschappen. Hiermee laten we zien dat gezond en lekker koken niet moeilijk of duur hoeft te zijn!

Kinderparticipatie

Op 13 april organiseerde HAGG samen met de gemeente Den Haag het Jongerenstadslab met het thema Samen bouwen aan een gezonde wijk.

Ruim 40 enthousiaste kinderen van 8 tot 12 jaar bouwden met de methode Lego Serious Play aan ideeën en behoeften voor een gezondere wijk.

Voor de Week voor de Gezonde Jeugd is de kinderraad van Moerwijk gevraagd mee te denken over leuke activiteiten met een gezond tintje. Het leukste idee hebben zij uitgewerkt en is uitgevoerd op de P. Oosterlee school. Kinderen en ouders zijn op dinsdag gestart met een work-out op muziek op het schoolplein. De kinderen kregen als beloning een bidon en de ouders een zakje groenten.

Artikel Epidemiologisch Bulletin ‘Samen maken we gezond gewoon’

Er is een terugblik gemaakt van de activiteiten in 2022. Deze is samen met een artikel over HAGG in het Epidemiologisch Bulletin gedeeld in de nieuwsbrief eind maart.

Samen maken we gezond gewoon (Epidemiologisch bulletin, nummer 1 2023)

Nieuwsbrieven

Met de nieuwsbrief informeren en inspireren wij onze netwerkpartners met onze activiteiten, tips en verhalen. In 2023 hebben we 5 nieuwsbrieven verzonden. U kunt ze hier teruglezen.