project.skip_navigation Spring naar inhoud

Epidemiologie en Gezondheidsbevordering

Onze afdeling Epidemiologie en Gezondheidsbevordering onderzoekt de gezondheid van de inwoners van de regio. Ook zetten wij ons in om gezond gedrag van inwoners uit de regio te stimuleren. Het doel is om hun gezondheid te verbeteren.


Epidemiologie

Onze epidemiologen onderzoeken hoe gezond de regionale bevolking is. De onderzoeksgegevens vormen een basis voor lokaal gezondheidsbeleid en preventieactiviteiten. Gemeenten, regionale organisaties en onze medewerkers maken er gebruik van. De epidemiologen verzamelen onder andere gegevens over:

 • bevolkingsopbouw;
 • lichamelijke gezondheid (bv. chronische ziekten);
 • psychosociale gezondheid (bv. gemoedstoestand en eenzaamheid);
 • leefstijl;
 • sterfte;
 • veiligheid.

Verzamelen gegevens

De GGD krijgt onderzoeksgegevens van:

 • inwoners die gevraagd zijn een vragenlijst in te vullen;
 • (regionale) gezondheidsinstellingen;
 • landelijke instellingen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • andere onderdelen van de GGD, zoals de afdeling Infectieziektebestrijding.

Uitkomsten

Wij publiceren de onderzoeksresultaten van onze afdeling onder andere in:

Meer informatie over de afdeling vindt u in de factsheet van de afdeling Epidemiologie.

Factsheet Epidemiologie (PDF, 223 kB)

Gezondheidsbevordering

De afdeling zet zich in om gezond gedrag van inwoners van de regio te stimuleren. Dit doet wij samen met veel verschillende organisaties in de stad, regio en het land. Het bevorderen van de gezondheid gebeurt door een combinatie van activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op gedrag van mensen zelf, hun leefomgeving en op organisaties in de stad waarmee zij te maken hebben.

Kernactiviteiten

De vijf kernactiviteiten zijn:

 • bewaken en verbeteren van de preventiestructuur;
 • beleidsadvisering gezondheidsbevordering;
 • coördinatie en uitvoering van gezondheidsbevorderingsprogramma's;
 • onderzoek en ontwikkeling;
 • ondersteunen bij gezondheidsbevordering.

Ook spelen wij een coördinerende rol bij het voorkomen van maatschappelijke onrust bij zedenzaken.

Onderwerpen activiteiten

Onderwerpen waarbij wij deze activiteiten uitvoeren zijn:


Doelgroepen

Onze doelgroepen variëren tussen jeugd, volwassenen, ouderen, professionals en organisaties.

Informatiecentrum GGD Haaglanden

Via het regionaal informatiecentrum kunnen publiek en professionals informatie krijgen en vinden over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen (fysiek, digitaal en interactief).