background image
Actieve begeleiding om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen

Nu Niet Zwanger

Maak gebruik van het netwerk van Nu Niet Zwanger

NNZ bouwt aan een netwerk van betrokken ketenpartners binnen het sociale en medische domein. Door de nauwe samenwerking krijgen cliënten laagdrempelig en passende begeleiding.

NNZ maakt samenwerkingsafspraken met organisaties over het implementeren van NNZ. Het team van NNZ ondersteunt organisaties en professionals in het toepassen van de Nu Niet Zwanger begeleiding.

Hoe meld ik een cliënt aan voor Nu Niet Zwanger in Den Haag?

Heeft u als (huis-) arts, verloskundige of gynaecoloog cliënten/patiënten die ondersteuning nodig hebben bij het komen tot een bewuste keuze rondom kinderwens? Meld het rechtstreeks bij het team Nu Niet Zwanger van de GGD Haaglanden.

Stuur een mail naar NNZ Den Haag

Training Nu Niet Zwanger voor professionals

NNZ biedt trainingen aan professionals in het sociaal domein. Door het volgen van de training wordt een hulpverlener aandachtsfunctionaris voor NNZ. Zij zijn de ambassadeurs van NNZ en houden het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie binnen hun organisatie op de agenda.

De training is gericht op het overdragen van kennis en vaardigheden van de Nu Niet Zwanger-methodiek, gespreksvoering en anticonceptiemiddelen. De aandachtsfunctionaris draagt kennis en vaardigheden over aan collega’s.

Het werkgebied van Nu Niet Zwanger

NNZ is momenteel beschikbaar in gemeente Den Haag. Bent u werkzaam bij een andere gemeente in Haaglanden en wilt u informatie over het programma? Neem dan contact op met het Nu Niet Zwanger-team van GGD Haaglanden.

Nu Niet Zwanger is onderdeel van Kansrijke Start

NNZ valt onder het bredere programma Kansrijke Start waarin de eerste 1.000 dagen van een kind centraal staan. NNZ is één van de interventies die vallen onder ‘actielijn 1’ van Kansrijke Start ‘vóór de zwangerschap’.

Contactformulier Nu Niet Zwanger opvragen

Via nunietzwanger@ggdhaaglanden.nl kunt u contactformulieren opvragen.

  • Benoem geen cliëntgegevens in deze email.
  • Mail aanmeldformulieren altijd beveiligd en alleen met toestemming van de cliënt.

Meer informatie over Nu Niet Zwanger: