Achtergrondafbeelding
Onze ambitie

Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

De aanleiding

GGD Haaglanden ziet groeiende gezondheidsverschillen. Voor kwetsbare inwoners in de regio is zorg of hulp bij de gezondheid soms niet betaalbaar of toegankelijk. Het is de taak van de GGD om goed zicht te houden op gaten in het systeem: de mensen of (nieuwe) groepen in de samenleving voor wie het bestaande systeem niet functioneert of niet aanwezig is.

Signaleren

GGD Haaglanden brengt in beeld waar een schakel in de gezondheidsketen ontbreekt of niet goed functioneert. Het kan dan gaan om individuele gevallen, om (nieuwe) groepen of om thema’s die de gehele samenleving aangaan. Het gaat daarbij ook over het signaleren waar een gat valt tussen preventie en zorg, of tussen verzekerde en onverzekerde zorg.

Samenwerken

GGD Haaglanden zet zich in voor passende preventie en een goed functionerend zorgsysteem. GGD Haaglanden kent als geen ander de sociale kaart van de (gemeenten in de) regio en zet zich er in nauw contact met de uitvoerende partijen voor in te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. Als een schakel in de keten ontbreekt of niet goed functioneert, zoekt GGD Haaglanden in samenwerking met andere netwerkpartijen naar duurzame oplossingen.

Organiseren

GGD Haaglanden voelt de verantwoordelijkheid om duurzame oplossingen te organiseren, waarmee inwoners op de lange termijn geholpen zijn. Doel is om inwoners zelf in staat te stellen om zo gezond mogelijk te leven en waar nodig de juiste hulp te vinden. Waar het (tijdelijk) niet lukt om aan te sluiten op het bestaande systeem kan de GGD zelf de uitvoerder zijn.

Onze andere 4 ambities