Achtergrondafbeelding
Onze ambities

Voorvechter gelijke kansen op goede gezondheid

De aanleiding

GGD Haaglanden ziet dat de gezondheidsverschillen in de regio toenemen: niet iedereen heeft gelijke kansen op een goede gezondheid. Dat is niet alleen een persoonlijk, maar ook een maatschappelijk probleem. Een slechte gezondheid leidt tot hoge maatschappelijke kosten en sociale scheidslijnen.

Regionaal duiden en adviseren

GGD Haaglanden is de onafhankelijke, transparante regionale wegwijzer voor gelijke gezondheidskansen – voor inwoners, gemeenten, ketenpartners en andere organisaties in de regio. De GGD vertaalt, duidt en agendeert op basis van gezondheidsdata en inzichten in effectief gezondheidsbeleid en preventie. Daarbij zet de GGD zich met prioriteit in voor inwoners die dat extra nodig hebben: gelijke kansen betekent allereerst het aanpakken van vermijdbare gezondheidsachterstanden.

Regie voeren

GGD Haaglanden wil de domeinoverstijgende aanpak van gezondheid versterken. De GGD richt zich op het onbenutte gezondheidspotentieel van verschillende groepen in de samenleving. De GGD is partner van de negen Haaglanden-gemeenten en voert vanuit zijn expertise regie op lokale uitvoering van publieke gezondheidstaken.

Slim benutten van (digitale) tools

Om data inhoudelijk en snel te kunnen duiden maakt de GGD gebruik van eigentijdse tools en analyse-mogelijkheden. GGD Haaglanden wil digitaal vindbaar, herkenbaar en toegankelijk zijn voor inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties. eHealth-toepassingen bieden nieuwe en aanvullende mogelijkheden voor een goede gezondheid en daarom ontwikkelt GGD Haaglanden continu kennis op dit gebied.

Onze andere 4 ambities