Achtergrondafbeelding
Onze ambitie

Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

De aanleiding

Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen. De coronacrisis heeft dit laten zien. Adequaat omgaan met acute situaties die de volksgezondheid bedreigen is voor GGD Haaglanden daarom belangrijk.

Voorkomen en voorbereiden

GGD Haaglanden wil acute gezondheidsproblemen allereerst voor zijn: toezicht houden, vroegtijdig signaleren en vroegtijdig ingrijpen leiden niet alleen tot gezondheidswinst, maar ook tot lagere (zorg)kosten. Daarnaast investeert GGD Haaglanden in kennis en capaciteit om de regio optimaal voor te bereiden – ook op langdurige, grootschalige gezondheidsbedreigingen.

Snel en multidisciplinair adviseren

GGD Haaglanden adviseert inwoners, gemeenten en andere organisaties in de regio Haaglanden bij acute problemen in de publieke gezondheid. De GGD biedt actueel overzicht en inzicht in de aard en omvang van het probleem en de mogelijkheden voor gezondheidsbeschermende en -bewakende maatregelen. Intern vraagt dat om interdisciplinaire samenwerking, extern om een integrale aanpak.

Uitvoeren van maatregelen

GGD Haaglanden is ook uitvoerder van gezondheidsbewakende en -beschermende maatregelen, zoals toezicht en vaccinatie. Bij acute problemen in de publieke gezondheid kunnen nieuwe inzichten elkaar van dag tot dag opvolgen. Om de gezondheid optimaal te beschermen moet de GGD een proactieve, wendbare samenwerkingspartner zijn.

Onze andere 4 ambities