Achtergrondafbeelding
Onze ambitie

Adviseur voor een gezonde leefomgeving

De aanleiding

GGD Haaglanden signaleert dat de fysieke leefomgeving de komende jaren snel zal veranderen: woningbouw, klimaatadaptatie en de energietransitie leggen allemaal beslag op de ruimte. Met de komst van de Omgevingswet (2022) krijgt gezondheid een prominente plek in ruimtelijke ontwikkeling. Ook de sociale leefomgeving heeft grote invloed op gezond gedrag.

Sparren over de leefomgeving

GGD Haaglanden is de sparringpartner van en voor gemeenten en andere organisaties in de regio als het gaat om de interactie tussen de leefomgeving, gedrag en gezondheid. De GGD vertaalt actuele (wetenschappelijke) inzichten op dit gebied naar de lokale context en draagt zo bij aan (her)ontwikkeling van de regio. Inzichten maakt GGD Haaglanden regionaal beschikbaar en bruikbaar.

Deskundig adviseren

GGD Haaglanden wil een vaste, gewaardeerde en vertrouwde adviespartner zijn van de negen gemeenten en andere organisaties in de ruimtelijke ontwikkeling. De GGD adviseert over de mogelijkheden om gezondheid van inwoners te bevorderen via de sociale en fysieke leefomgeving. Als het gaat om collectieve ingrepen die de publieke gezondheid raken, dan is er een gedeeld belang voor de negen regiogemeenten om kennis en ervaring te delen.

Klimaatadaptatie agenderen

GGD Haaglanden agendeert de gezondheidsimpact van klimaatverandering vanuit een integraal perspectief op gezondheid. Zo draagt de GGD bij aan klimaatadaptatie in de regio. De impact van klimaatverandering op de gezondheid is breed en vraagt om multidisciplinaire kennisopbouw en advisering.

Onze andere 4 ambities