Achtergrondafbeelding
Onze ambitie

Deskundige, proactieve organisatie

De aanleiding

Het werkveld van de GGD is de samenleving, en die is altijd in beweging. Het werkveld is complex: we werken integraal aan gezondheid en werken meer in netwerken. Daarom wil GGD Haaglanden zich ontwikkelen tot een succesvolle netwerkorganisatie, die in steeds wisselende verbanden samenwerkt aan de missie: het realiseren van gezondheid als een publiek goed.

Extern gericht opstellen

GGD Haaglanden heeft de blik gericht op de omgeving en zoekt bovenal de samenwerking. De GGD is van en voor de gemeenten en weet wat er in de gemeenten speelt. De GGD luistert goed naar inwoners en (keten)partners en werkt nadrukkelijk samen met andere organisaties. De GGD wil zichtbaar zijn en zet in op proactieve communicatie gericht op inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeenten.

Proactief inspelen

GGD Haaglanden wordt door partners gezien als een betrouwbare, deskundige expert en partner. In die rol wil de GGD wendbaar zijn en proactief inspelen op veranderingen als dat nodig is.

Gezond werken

GGD Haaglanden heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om gezondheid en het stimuleren van gezond gedrag. Daarom geeft de GGD actief invulling aan gezond werken binnen de eigen organisatie: GGD Haaglanden wil een duurzame, vitale organisatie zijn waar medewerkers met plezier werken.

Onze andere 4 ambities