GGD Haaglanden stopt met Sociaal Medische Advisering

Laatste update: 9 december 2022

Leestijd: 2 minuten

Per 1 januari 2023 stopt GGD Haaglanden met Sociaal Medische Advisering (SMA). De gemeente Den Haag heeft de afgelopen maanden een aanbesteding voor deze dienstverlening uitgevoerd. Calder Werkt zal per 1 januari 2023 de Sociaal Medische Advisering gaan uitvoeren.

Na 15 december geen nieuwe aanvragen in behandeling

Na 15 december 2022 neemt de GGD geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Dit heeft te maken met de verwerkingstermijn van 4 tot 8 weken die aan een aanvraag gekoppeld is. Aanvragen die tot 15 december 2022 bij GGD Haaglanden binnenkomen, probeert de GGD nog in behandeling te nemen en zullen in dat geval ook na 1 januari 2023 verder worden afgerond.

Aanvragen na 15 december 2022 legt de gemeente Den Haag bij Calder Werkt neer. De andere 8 regiogemeenten zijn geïnformeerd dat ook hun aanvragen vanaf die datum bij een andere organisatie dan GGD Haaglanden belegd moeten worden. Dit kan Calder Werkt zijn, maar uiteraard ook een andere partij.

Na 1 januari 2023 werkt GGD Haaglanden nog met een zeer klein team aan Sociaal Medische Advisering. Deze werkzaamheden zijn er uitsluitend op gericht om alle lopende dossiers volledig af te ronden.

Wat is Sociaal Medische Advisering?

Op verzoek van gemeenten en andere instanties geeft GGD Haaglanden tot 1 januari 2023 sociaal medisch advies bij aanvragen van inwoners van regio Haaglanden. Dit gaat over advies rond bijvoorbeeld aanvragen voor onder andere:

  • arbeidsgeschiktheid;
  • gehandicaptenparkeerkaarten;
  • huisvestingsurgentie;
  • kinderopvang;
  • leerlingenvervoer;
  • leerplichtontheffing;
  • Wmo gerelateerde aanvragen (huishoudelijke hulp, scootmobiels, vervoer of woningaanpassingen);
  • ontheffing milieuzone voor brom- en snorfietsen.

De gemeente of betrokken instantie beslist of sociaal medisch advies nodig is voor een aanvraag. Particulieren kunnen niet zelf een aanvraag voor sociaal medisch advies doen. Met behulp van dit advies besluit de gemeente of betrokken instantie over de aanvraag.