Achtergrondafbeelding
Kinderopvang en Wmo

Toezicht

Onze afdeling Toezicht bestaat uit 2 onderdelen:

  • Toezicht Kinderopvang (Tokin) houdt zich bezig met de kwaliteit van de kinderopvang in de 9 gemeenten in onze regio. Onze toezichthouders inspecteren zaken als veiligheid, klachtenregeling en pedagogische kwaliteit. Ook bekijken ze of er voldoende geschoolde beroepskrachten aanwezig zijn en beoordelen of gastouderbureaus de aangesloten gastouders goed begeleiden en informeren. Lees meer over Toezicht Kinderopvang
  • Toezicht Wmo richt zich op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) door aanbieders van zorg voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dat doen wij voor de 9 gemeenten in regio Haaglanden, plus Lansingerland.  De toezichthouders Wmo doen onderzoek naar meldingen van calamiteiten en geweld. Ook doen ze preventieve en signaalonderzoeken. Centraal staat de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen. Lees meer over Toezicht Wmo