Forensische geneeskunde

Onze forensisch arts stelt vast of iemand op natuurlijke of niet-natuurlijke wijze is overleden. Je kunt als politie, huisarts of specialist onze arts inschakelen bij:

  • ongevallen met dodelijke afloop;
  • lijkvinding;
  • moord;
  • su├»cide;
  • euthanasie.

Niet-natuurlijke dood

Bij een niet-natuurlijke dood werkt de Forensische geneeskunde nauw samen met de recherche. Na een uitgebreid vooronderzoek brengen wij beiden rapport uit aan de officier van justitie. Die bepaalt of een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk sectie moet verrichten.

Euthanasie

Bij euthanasie voeren wij de meldingsprocedure uit. De forensisch arts verricht de schouw van het lichaam en verzamelt alle relevante informatie. Deze informatie gaat vervolgens naar de toetsingscommissie. Deze beoordeelt op basis daarvan of aan de medische en wettelijke zorgvuldigheidscriteria is voldaan.

Buiten kantooruren

Voor spoedeisende zaken buiten kantoortijden kunnen zorgprofessionals contact opnemen met de lijkschouwer (forensische geneeskunde) en de dienstdoende arts infectieziektebestrijding via telefoonnummer (070) 353 96 05.

Open contactwidget Afdeling Forensische Geneeskunde
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Buiten kantooruren kunt u het nummer (070) 353 96 05 gebruiken.