Achtergrondafbeelding

Forensische geneeskunde

Onze forensisch arts stelt vast of iemand op natuurlijke of niet-natuurlijke wijze is overleden. Je kunt als politie, huisarts of specialist onze arts inschakelen bij:

  • ongevallen met dodelijke afloop;
  • lijkvinding;
  • moord;
  • suïcide;
  • euthanasie.

Niet-natuurlijke dood

Bij een niet-natuurlijke dood werkt de Forensische geneeskunde nauw samen met de recherche. Na een uitgebreid vooronderzoek brengen wij beiden rapport uit aan de officier van justitie. Die bepaalt of een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk sectie moet verrichten.

Euthanasie

Bij euthanasie voeren wij de meldingsprocedure uit. De forensisch arts verricht de schouw van het lichaam en verzamelt alle relevante informatie. Deze informatie gaat vervolgens naar de toetsingscommissie. Deze beoordeelt op basis daarvan of aan de medische en wettelijke zorgvuldigheidscriteria is voldaan.

Letselspreekuur

Slachtoffers van een geweldsincident of een verkeersongeval, die daarbij letsel hebben opgelopen én bij de politie aangifte hebben gedaan, kunnen worden doorverwezen naar het Letselspreekuur van de GGD. Ook kan Veilig Thuis in overleg cliënten doorverwijzen naar dit spreekuur.

Tijdens het Letselspreekuur onderzoeken een arts en een verpleegkundige het slachtoffer. Ze maken foto’s van zichtbare verwondingen en sturen een letselverslag naar de politie of Veilig Thuis.

  • Voor de politie dient een letselverslag als extra bewijsmateriaal.
  • Veilig Thuis kan op basis van het verslag een cliënt passende hulp bieden en/of overgaan tot rechtsvervolging.

Het spreekuur vindt plaats in het gebouw van GGD Haaglanden aan het Westeinde 128 in Den Haag. De afspraken worden door Veilig Thuis of in overleg met de politie gemaakt.

Bereikbaarheid buiten kantooruren

Voor spoedeisende zaken buiten kantoortijden kunnen zorgprofessionals contact opnemen met de lijkschouwer (forensische geneeskunde) en de dienstdoende arts infectieziektebestrijding via telefoonnummer (070) 353 96 05.

Open blok met informatie over Afdeling Forensische Geneeskunde
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Buiten kantooruren kunt u het nummer (070) 353 96 05 gebruiken.