Epidemiologie en beleidsadvies

Epidemiologie doet onderzoek om inzicht te geven in de volksgezondheid. Deze inzichten gebruiken gemeenten, scholen en lokale of regionale instellingen om hun gezondheidsbeleid te formuleren, te toetsen of bij te sturen.

De beleidsadviseurs adviseren gemeenten en ketenpartners over het lokale en regionale volksgezondheidsbeleid. Ook ondersteunen zij het GGD-bestuur en management bij beleidsvraagstukken.

Epidemiologie

Gezondheid in beeld

De epidemiologen brengen de gezondheidssituatie van de bevolking in Haaglanden in beeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld door vragenlijsten naar bewoners van de 9 gemeenten in Haaglanden te sturen. Hierin staan bijvoorbeeld vragen over de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid en leefstijl.

De resultaten geven de gemeenten inzicht in de gezondheid van hun inwoners. Daarnaast geven de uitkomsten een beeld van de ontwikkelingen binnen de publieke gezondheid  en kunnen risicogebieden of -groepen in kaart worden gebracht.

Inzichten uit de onderzoeken vindt u terug op de Gezondheidsgids Haaglanden.

Onderzoek naar impact crises of rampen

De epidemiologen zijn betrokken bij onderzoek naar de impact van grote crises of rampen op de volksgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan de coronapandemie.

Evaluaties en verdiepend onderzoek

In opdracht van gemeenten voeren de epidemiologen evaluaties of verdiepende onderzoeken uit.  Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie van een nieuwe aanpak tegen huiselijk geweld of een analyse van de vaccinatiegraad in Den Haag.

Ook voeren de epidemiologen tweejaarlijks een onderzoek uit naar het middelengebruik in de uitgaanswereld in het Haaglands Uitgaansonderzoek (HUO). Manieren om het gewicht van inwoners van Den Haag te verbeteren onderzoeken ze in de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG).

Beleidsadvies

Een team van beleidsadviseurs adviseert en ondersteunt gemeenten en ketenpartners in Haaglanden over de publieke gezondheid en het regionale en lokale volksgezondheidsbeleid. Daarbij werken zij samen met de verschillende afdelingen binnen GGD Haaglanden en met gemeenten, ketenpartners en landelijke partijen.

Voorbeelden van activiteiten van onze beleidsadviseurs:

  • ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen, monitoren en evalueren van de lokale nota’s, akkoorden en het lokaal gezondheidsbeleid;
  • ontwikkelen van kernboodschappen voor de gemeenten in regio Haaglanden. De kernboodschappen zijn beleidsadviezen over belangrijke thema’s, gebaseerd op de ‘gezondheidsmonitor’;
  • deelnemen aan landelijke, regionale en gemeentelijke netwerken;
  • ondersteunen en adviseren van bestuur, directie en managementteam van GGD Haaglanden;
  • beantwoorden van (raads-)vragen van gemeenten.

De epidemiologen zijn betrokken bij de beleidsadvisering. Zij beantwoorden vragen van gemeenten over de interpretatie van onderzoeksresultaten of voor de bewerking van data van kennispartners, zoals het RIVM of CBS.

Publicaties en onderzoeken