Achtergrondafbeelding

Leefomgeving

De omgeving waarin we leven heeft veel invloed op onze gezondheid. De afdeling Leefomgeving zet zich in voor een omgeving waarin we gezond en prettig kunnen wonen en verblijven. Inwoners, instellingen en gemeenten in de regio Haaglanden kunnen bij ons terecht met vragen en voor advies over omgevingsfactoren, die de gezondheid positief of negatief kunnen beïnvloeden.

Milieu en gezondheid

De afdeling Leefomgeving streeft naar een prettig en gezond binnen- en buitenklimaat voor iedereen. Dat doen we door het geven van voorlichting, het geven van advies en het beantwoorden van vragen over gezondheid en omgevingsfactoren in het binnen- en buitenmilieu.

  • Een gezond binnenmilieu gaat over vocht en schimmels, ventilatie of gevaarlijke stoffen als koolmonoxide. Het buitenmilieu gaat over de woonomgeving, zoals de luchtkwaliteit, bodemverontreiniging of groen (bijvoorbeeld bomen) en blauw (water) in de leefomgeving.
  • Heb je vragen over de gezondheidsaspecten van bijvoorbeeld groene schoolpleinen, stadslandbouw, bouwplannen of ruimtelijke ontwikkelingen? Ook dan kan je bij ons terecht.
  • GGD Haaglanden is aangesloten bij het platform GGD Leefomgeving. Hier kun je meer informatie vinden over leefomgeving en gezondheid.

Heb je overlast van een bedrijf? Meld dit bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Technische hygiëne zorg

Afdeling Leefomgeving houdt zich ook bezig met het adviseren over infectiepreventie. Dit valt onder de technische hygiënezorg. De GGD geeft hygiëneadviezen aan inwoners, gemeenten, instellingen, bedrijven en ondernemers om het ontstaan en verspreiden van infectieziekten door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) te voorkomen.

We richten ons vooral op het voorkomen van infectieziekten op plekken of bij gebeurtenissen waar veel mensen komen en er een grotere kans op besmetting is. Denk aan grote evenementen, tattoo- en piercingshops en seksbedrijven.

Calamiteiten

Tijdens een acuut milieu-incident adviseert de GGD de andere hulpverlenende instanties in de regio over de actuele gezondheidsrisico’s. Dit doen wij in samenwerking met de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). Na afwikkeling van het incident dragen wij zorg voor aanvullende voorlichting aan hulpverleners, pers en publiek.