Achtergrondafbeelding
Afdelingen

Ambulancezorg

De Ambulancezorg van GGD Haaglanden verleent acute zorg aan mensen die een ambulance nodig hebben. Ook zorgen we dat de van tevoren bestelde ambulances op de juiste dag op de juiste plek staan (besteld vervoer).

Locatie Den Haag (Hoofdlocatie)

Waldorpstraat 555
2521 CK Den Haag

 • Routebeschrijving locatie Den Haag (Hoofdlocatie)

  Vanuit richting Rotterdam (A13)
  Neem op knooppunt Ypenburg afslag 7 Rijswijk. Blijf rechtdoor rijden. Na ca. 400 m. bij de verkeerslichten linksaf. U gaat onder een tramviaduct door en over de Hoornbrug. Deze weg helemaal uitrijden tot het spoorviaduct. Ga voor het spoorwegviaduct bij de verkeerslichten linksaf de Waldorpstraat in. Aan het einde van deze straat vindt u aan uw rechterhand het gebouw van Ambulancezorg GGD Haaglanden op huisnummer 555. Sla na het gebouw direct rechtsaf richting de parkeergarage. Aan de rechterkant van de parkeergarage bevindt zich de intercom waar u zich kunt melden.

  Vanuit richting Utrecht (A12)
  Op verkeersknooppunt Prins Clausplein richting Den Haag/Voorburg. Neem afslag 3 Bezuidenhout en ga bovenaan de afslag linksaf. Rij rechtdoor tot het Rijswijkseplein. Op het Rijswijkseplein links aanhouden en onder het spoor door, rechts voorsorteren. Bij de verkeerslichten rechtsaf de Waldorpstraat in. Aan het einde van deze straat vindt u aan uw rechterhand het gebouw van Ambulancezorg GGD Haaglanden op huisnummer 555. Sla na het gebouw direct rechtsaf richting de parkeergarage. Aan de rechterkant van de parkeergarage bevindt zich de intercom waar u zich kunt melden.

  Vanuit richting Amsterdam (A4)
  Bij afslag Leidschendam (8) rechts afslaan naar de A12. Op verkeersknooppunt Prins Clausplein richting Den Haag/Voorb urg. Neem afslag 3 Bezuidenhout en ga bovenaan de afslag linksaf. Rij rechtdoor tot het Rijswijkseplein. Op het Rijswijkseplein links aanhouden en onder het spoor door, rechts voorsorteren. Bij de verkeerslichten rechtsaf de Waldorpstraat in. Aan het einde van deze straat vindt u aan uw rechterhand het gebouw van Ambulancezorg GGD Haaglanden op huisnummer 555. Sla na het gebouw direct rechtsaf richting de parkeergarage. Aan de rechterkant van de parkeergarage bevindt zich de intercom waar u zich kunt melden.

  Per openbaar vervoer
  Met de trein, tram of bus naar Station Moerwijk. Vanaf Station Moerwijk is het ongeveer 5 minuten lopen naar onze locatie. Verlaat het station in de richting van de Neherkade. U vindt het gebouw van Ambulancezorg GGD Haaglanden aan uw linkerzijde.

 

Locatie Delft

Krakeelpolderweg 51
2613 NW Delft

Ambulancezorg in Haaglanden

Het verzorgingsgebied van de GGD Ambulancezorg is de regio Haaglanden (ruim 1,1 miljoen inwoners). Dit is ook meteen de Veiligheidsregio Haaglanden, die bestaat uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam/Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Ambulancezorg GGD Haaglanden is een belangrijke speler in de regio. We werken samen met 2 andere ambulancediensten: het Witte Kruis en Ambulancezorg Zoetermeer. Samen vormen we de Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden (RAV Haaglanden).

De regio kent een grote diversiteit met de grootstedelijke problematiek, de hofstad, vele evenementen en opgeschaalde zorg. Met onze ambulances voor spoedvervoer en besteld vervoer én rapid responders verlenen we jaarlijks met de 2 andere ambulancediensten aan bijna 102.000 mensen zorg.

Dit doen we vanuit 2 hoofdlocaties en er zijn daarnaast dependances om een goede dekking van ambulances over de regio te garanderen. We werken intensief samen met ketenpartners en zijn steeds bezig de ambulancezorg te verbeteren. Alle inwoners van de regio Haaglanden moeten toegang hebben tot goede ambulancezorg.

Zorg met aandacht

Bij de Ambulancezorg GGD Haaglanden werken meer dan 170 mensen. We leveren tijdige zorg van hoge kwaliteit. Dit betekent ook: zorg met aandacht door een professional die goed kijkt en luistert naar de patiënt. Zorg met een plus, dat is waar we voor gaan.

Dit doen wij met aandacht voor mens én milieu: de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste hulpverlener is essentieel en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wij willen patiënten niet alleen vandaag van de juiste zorg voorzien, maar ook morgen en in de toekomst.

Missie en visie ambulancezorg

De Ambulancezorg GGD Haaglanden biedt doelmatige zorg van hoge kwaliteit. De patiënt staat centraal.

Missie

Als publieke organisatie staan we middenin de maatschappij. We werken met veel partijen samen om de beste dienstverlening te bieden.

 • Wij leveren ambulancezorg aan burgers binnen de regio Haaglanden die in (directe) nood zijn.
 • Dat doen we door de juiste zorg naar de patiënt of de patiënt naar de juiste zorg te brengen.
 • Daarmee bieden we in alle omstandigheden goede (acute) zorg op maat.

Visie

Om de missie waar te kunnen maken, hebben we een bepaalde werkwijze nodig. Dit is onze visie op hoe we ons werk doen:

 • Wij leveren professionele zorg vanuit hoofd, hart en ziel met oog voor de ander.
 • We zorgen ervoor dat onze patiënten én hun naasten zich deskundig en menselijk behandeld voelen.
 • Hoogwaardige en persoonsgerichte zorg is voor ons een vanzelfsprekende voorwaarde.

Kernwaarden

De kernwaarden vormen de uitgangspunten voor ons handelen. Wat betekent dit voor ons dagelijks werk en ons gedrag naar patiënten en naar elkaar?

 • Professioneel: we handelen op basis van professionele standaarden én eigen inzicht: pas toe of leg uit.
 • Verbindend:  we zijn inlevend naar de patiënt en werken samen met elkaar en anderen om de juiste zorg te leveren.
 • Zorgzaam. we kijken om naar de patiënt, zijn/haar naaste(n) en elkaar en helpen waar we kunnen.

Jaarverslag 2023

Ambulanceritten

In 2023 zijn er binnen de RAV Haaglanden bijna 100.000 ambulanceritten uitgevoerd. Dit is iets minder dan vorig jaar. 43% van de ritten zijn uitgevoerd door GGD Haaglanden. Kijkend naar het totaal aantal spoedritten (urgentie A1) binnen de RAV Haaglanden, is 50% uitgevoerd door GGD Haaglanden. Het is goed om te zien dat 93% van alle spoedritten (urgentie A1) binnen de RAV Haaglanden binnen 15 minuten ter plaatse waren. Dit is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.

 • Samenwerkingen

  De organisatie heeft nauw samengewerkt met HMC en Reinier de Graaf, waarbij uitwisselingen plaatsvonden van verpleegkundigen. Ook is er opnieuw samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam voor stageplekken. Daarnaast werden ambulancemedewerkers gedetacheerd bij het MMT (Mobiel Medisch Team) en USAR (reddingsteam bij rampen).

 • Kwaliteit van zorg

  Er zijn in 2023 verschillende initiatieven en innovaties opgezet, zoals de ontwikkeling van patiënt feedbackkaartjes, de invoering van de WID-scan, en de ingebruikname van nieuwe hygiënische stuwbanden voor infuusplaatsing. Jaarlijks voeren wij diverse audits en risicoanalyses uit om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Ons kwaliteits- en veiligheidssysteem is in 2023 opnieuw positief beoordeeld, waarmee de HKZ hercertificering is behaald.

Bekijk het jaarverslag in de infographic

Meer informatie over ambulancezorg

HKZ certificering

logo HKZ iso 9001

Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.