project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Sociaal medisch advies

Medisch advies aan gemeenten bij aanvragen voor voorzieningen

Wij adviseren op verzoek van gemeenten over sociaal-medische vraagstellingen of problemen. Gemeenten vragen onder andere advies bij het medisch beoordelen van aanvragen voor:


 • maatschappelijke ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, rolstoelen, vervoer of woningaanpassingen (Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO)
 • arbeidsgeschiktheid of bijzondere bijstand (Wet werk en bijstand, WWB)
 • gehandicaptenparkeerkaarten en -plaatsen voor bestuurder of passagier
 • ontheffing van de inburgeringsplicht (Wet inburgering)


Dien uw aanvraag voor bovenstaande gevallen in bij uw gemeente. Wil een gemeentelijke dienst ons advies over uw situatie? Dan krijgt u een schriftelijke uitnodiging voor een spreekuur of huisbezoek.

Spreekuur of huisbezoek

Wat neemt u mee naar het spreekuur?

 • Uw legitimatiebewijs;
 • medische informatie, bijvoorbeeld een medicatielijstje of de medicijnen zelf, afsprakenkaart van specialisten, een indicatie of beschikking in het kader van de AWBZ of WMO.


Bespreken en onderzoeken

Het spreekuur met of huisbezoek van onze SMA-arts duurt een half uur tot een uur. Onze arts:


 • vraagt u naar uw ziekte of handicap, en welke medicijnen u daarvoor gebruikt;
 • bekijkt de door u meegenomen medische informatie;
 • bespreekt met u wat u (nog) wel kunt en wat u niet (meer) kunt. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met lopen, traplopen, bukken of tillen. Soms verricht de arts eenvoudig lichamelijk onderzoek.

Soms vraagt onze SMA-arts, met uw toestemming, informatie op bij uw huisarts of specialist.

Beoordeling

De SMA-arts beoordeelt of uw situatie voldoet aan de vastgestelde medische criteria, op basis van:

 • het gesprek met u;
 • eventueel lichamelijk onderzoek;
 • medische informatie van uw arts.

Bent u verhinderd?

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Neem dan uiterlijk 24 uur van tevoren contact op met de afdeling Sociaal Medisch Advisering om uw afspraak te verzetten. Verschijnt u 2 keer niet op uw afspraak zonder dit aan ons door te geven? Dan sturen wij de aanvraag voor een medisch advies terug naar de gemeentelijke dienst.

Advies

Onze SMA-arts schrijft een medisch advies voor de gemeente. Vervolgens beslist de gemeente over uw aanvraag. Zij neemt een beslissing op basis van de eigen informatie en ons advies. U krijgt hierover bericht. Bij de gemeentelijke dienst waar u een aanvraag heeft ingediend, kunt u informatie opvragen of bezwaar maken over het besluit.

Wij kunnen het besluit van de gemeentelijke dienst niet voor u veranderen.

Recht op inzage dossier

U mag uw GGD-dossier inzien, dit kunt u schriftelijk aanvragen. U kunt ook een kopie van uw dossier krijgen. Hiervoor moet u een afspraak maken en zelf langskomen met uw legitimatiebewijs.

Klacht

Onze afdeling SMZ is gebonden aan strenge criteria voor allerlei voorzieningen. Hierdoor kan de uitkomst van een advies voor u teleurstellend zijn. Heeft u klachten of opmerkingen over de manier waarop wij uw aanvraag hebben behandeld? U kunt dit schriftelijk aan ons door een brief te sturen aan ‘Afdelingsmanager SMA’. Wij hebben ook een klachtenprocedure.


Meer informatie

Wilt u meer weten over sociaal medische adviezen of over bovengenoemde wettelijke regelingen? Neem dan contact op met onze afdeling Sociaal Medische Advisering.