background image
Evenementenadvisering

Zomerse omstandigheden op evenementen

Tijdens de zomer kunnen zomerse omstandigheden op evenementen tot verschillende gezondheidsrisico’s leiden. Hitte, zonkracht, plotselinge weersomslag en smog kunnen elk een negatieve invloed hebben op de gezondheid van deelnemers en bezoekers van het evenement.

Gezondheidsrisico’s

Hitte kan gedurende een groot deel van het jaar optreden en voor gezondheidsproblemen zorgen op evenementen. Bij hoge(re) temperaturen kan het menselijk lichaam de warmte moeilijk kwijt en bestaat het risico op oververhitting. In ernstige gevallen leidt dit tot warmte-uitputting en zelfs tot hitteberoerte.

Hitteletsel is een medische noodsituatie. Het risico op hitteletsels is verhoogd bij:

 • fysieke inspanning;
 • deelname van kleine kinderen, ouderen, mensen met overgewicht en/of een chronische aandoening;
 • grote hoeveelheden deelnemers op een klein oppervlakte;
 • plotselinge stijging van de omgevingstemperatuur, in aanloop naar het evenement;
 • hoge luchtvochtigheid.

Zonkracht is een term voor de hoeveelheid UV-straling in het zonlicht. Hoe hoger de zonkracht hoe groter de kans op zonverbranding. Herhaalde zonverbranding kan op termijn leiden tot huidkanker.

Tijdens een evenement kan plotselinge weersomslag optreden en dit kan tot verschillende gezondheidsrisico’s leiden. Bij plotselinge regenval kan dit leiden tot onderkoeling en bij storm kan letsel ontstaan bij outdoor evenementen door rondvliegende objecten.

Smog is een term voor verhoogde lucht-verontreiniging. Smog kan leiden tot luchtweg-klachten en irritatieklachten van ogen, neus en luchtwegen.

Advies

Adviezen die gelden voor alle of meerdere zomerse omstandigheden:

 • houd de weerberichten goed in de gaten;
 • vraag als organisator van het evenement vooraf en tijdens het evenement aandacht van de bezoekers voor de weersomstandigheden;
 • maak bezoekers bewust van wat zij zelf kunnen doen om de gevolgen van de zomerse omstandigheden te beperken, zoals voldoende drinken en het bij zich hebben van een flesje water en zonnebrandcrème;
 • informeer bezoekers over gezondheidsrisico’s voor specifieke risicogroepen en geef gericht advies voor die groepen;
  het actief natspuiten van mensen tijdens een evenement wordt afgeraden. Beter is om mensen zelf de keuze te geven of zij nat willen worden en dit te faciliteren. Gebruik van verneveling om bezoekers af te laten koelen kan enkel onder voorwaarden (hierover moet informatie worden ingewonnen bij de GGD);
 • zorg bij buitenevenementen voor voldoende schaduwplekken, alwaar mensen verkoeling kunnen vinden;
 • de hitte is het ergst van 12:00-16:00 uur;
 • smog geeft de meeste overlast van de namiddag tot en met de vroege avond (16.00-20.00 uur). Pas het programma per onderdeel op de weersomstandigheden aan door activiteiten in te korten, pauzes in te lassen of activiteiten af te gelasten;
 • de evenementenzorgverleners dienen bij zowel indoor als outdoor evenementen kennis te hebben van hittegerelateerde klachten, zoals hitte-uitputting, hitteberoerte, zonnesteek en zonnebrand;
 • zorg in noodgevallen voor acute medische hulp.
 • Aanvullend advies bij hitte
  • Zorg dat er bij het evenement voldoende ruimte is; voorkom dat de mensen opeengepakt staan (crowd control).
  • Zorg voor toegang tot drinkwater.
  • Alertheid op het gebruik van alcohol en drugs is belangrijk, net alss goede voorlichting over de extra effecten hiervan bij hitte.
   Het gebruik van middelen zoals partydrugs, energy drinks en alcohol kan van invloed zijn op de vochthuishouding en de bloeddruk. Ze verhogen de kans op oververhitting. Klachten kunnen zowel door te weinig als door te veel water drinken optreden.

 • Aanvullende adviezen voor zonkracht
  • Zorg dat bezoekers en medewerkers toegang hebben tot zonnebrandcrème op het evenemententerrein. Overweeg te voorzien in zonnebrandcrème, zoals in een dispenser bij de toiletten. Voor grote evenementen (min. 5000 bezoekers) kunnen organisaties een aanvraag doen voor het gratis inzetten van de Insmeerbar van het KWF, aan te vragen via het e-mailadres: info@kwf.nl.
  • Overweeg petjes en zonnebrillen aan te bieden, bijvoorbeeld als gadget, bedrukt met het logo van de organisatie.
 • Indoor activiteiten / Dance Events
  • Zorg voor koeling van de omgevingslucht, zoals door het gebruiken van airconditioning en/of zeer grote ventilatoren om de lucht in beweging te zetten.
  • Zorg ervoor, dat deelnemers/bezoekers op de hoogte zijn van de risico’s van de warme omstandigheden.
  • Bij het gebruik van middelen zoals alcohol, partydrugs en energydrinks is het risico op nadelige gezondheidseffecten zoals oververhitting van het lichaam groter. Door automatische danspauzes in de programmering van de muziek in te plannen kan onder andere hitte-uitputting en hitteberoerte worden voorkomen.
  • Creëer zogenaamde chill-out-ruimtes op het evenemententerrein, waar bezoekers verkoeling kunnen zoeken en een “oorpauze” kunnen nemen om het gehoor even rust kunnen geven. Neem de locatie van deze ruimtes op in de plattegrond van het evenemententerrein. Neem in het veiligheidsplan eveneens op hoe bezoekers van het evenement op deze chill-out-ruimtes geattendeerd worden.

Verstrekken van gratis drinkwater

U moet in ieder geval voldoende gratis drinkwater verstrekken op onderstaande evenementen:

 • dance event;
 • evenementen waarop deelnemers hoge inspanningen leveren, zoals op een sport-evenement;
 • evenementen waarop sprake is van een hoge omgevingstemperatuur (≥25 °C).

Het gratis verstrekken van drinkwater is onder dergelijke omstandigheden belangrijk om het risico op uitdroging en hitteletsel zoveel mogelijk te beperken. Dit kan o.a. gerealiseerd worden door het laten plaatsen van afdoende en toereikende drinkwatertappunten door een erkende installateur en/of door het gratis verstrekken van kant-en-klare flesjes drinkwater. Het water moet op meerdere plaatsen goed toegankelijk zijn.

waterflesje