background image
Evenementenadvisering

Drugsgebruik op evenementen

Laatste update: 18 januari 2024

Drugsgebruik op evenementen kan problemen geven op het gebied van gezondheid en veiligheid. De organisatie van het evenement en de gemeente moeten vooraf een realistische inschatting maken van de mogelijke risico’s en maatregelen nemen om die risico’s te beperken.

Praktische tips drugsgebruik op evenementen

 • Het is aan te raden het drugsbeleid te publiceren op de website, op de toegangskaart en in de huisregels. Huisregels over drugsgebruik moeten goed en duidelijk zichtbaar zijn tijdens het evenement, in ieder geval bij de ingang.
 • Ondanks toegangsbeleid en drugscontrole kan er toch drugsgebruik op evenementen plaatsvinden. Met een aantal maatregelen kunt u bijdragen aan de veiligheid van bezoekers:
  • Het is belangrijk dat er adequate zorg aanwezig is, als het mis gaat. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van evenementenzorgverleners met een extra deskundigheid op het gebied van (gecombineerd) genotmiddelengebruik.
  • Instrueer de medewerkers van het evenement op het herkennen van symptomen van (te veel of verkeerd) drugsgebruik.
  • Richt een meldpunt in voor medewerkers, alwaar zij terecht kunnen met gesignaleerde problematiek.
 • De organisator moet bij een warme omgevingstemperatuur (≥25˚C) zorg te dragen voor goede voorlichting over de extra effecten van het drugsgebruik, zoals oververhitting en een versterkte werking van de drugs, zeker in combinatie met het nuttigen van alcohol. De extra gezondheidsrisico’s ontstaan in dergelijke gevallen door de invloed die deze middelen hebben op de vochthuishouding en de bloeddruk.
 • Over lachgas is veel te doen geweest. Er is inmiddels steeds meer bekend over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van lachgas. Bied het niet aan op het evenement.
 • Door het gebruik van automatische danspauzes in de programmering van de muziek kan onder andere hitte-uitputting en hitteberoerte worden voorkomen. Ook het inzetten van chill-ruimtes is aan te raden.
 • Daarnaast is goede voorlichting op het evenement met betrekking tot drugsgebruik belangrijk. Hiertoe kan bijvoorbeeld Unity ingezet worden. De doelgroep van Unity is het dance- en uitgaanspubliek. Unity heeft als doel de risico’s van het gebruik van genotmiddelen (alcohol en/of andere drugs) zo veel mogelijk te beperken.
 • Verstrekken van gratis drinkwater

  Voldoende gratis drinkwater moet in ieder geval verstrekt te worden op onderstaande evenementen:

  • dance event
  • sportevenement waar hoge inspanningen geleverd worden
  • evenement waarbij sprake is van een hoge omgevingstemperatuur (≥25 ℃)

  Het gratis verstrekken van drinkwater is van belang door het karakter van het evenement en de gezondheidsrisico’s, die daarbij horen. Dit kunt u onder andere realiseren door een erkende installateur voldoende en toereikende drinkwatertappunten te laten plaatsen en/of door het verstrekken van kant-en-klare flesjes drinkwater.

  Naast de watertappunten moet er aandacht zijn voor het risico op watervergiftiging (hyponatriëmie), vooral bij gebruik van XTC. De belangrijkste manier om een watervergiftiging te voorkomen is door niet teveel water te drinken. Het advies is niet meer dan 1 glas per uur. Om het dorstgevoel te temperen kan een ijsklontje of een waterijsje worden genomen. Bij watertappunten kan een kort drinkadvies opgehangen worden.

 • Wet-en regelgeving

  Drugsgebruik is in Nederland voor personen van 18 jaar en ouder niet strafbaar. Maar om overlast te voorkomen kunnen gemeenten in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen, dat drugsgebruik in aangewezen gebieden wèl strafbaar is.

  Het bezit van softdrugs is strafbaar, maar in de praktijk worden kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik toegestaan (gedoogbeleid). Bij het bezit van maximaal 5 gram cannabis (marihuana, hasj) of niet meer dan 5 hennepplanten neemt de politie de drugs en/of planten in beslag. Meestal vindt er dan geen strafvervolging plaats. Bij het bezit van meer dan 5 gram cannabis of meer dan 5 hennepplanten wordt de persoon wel vervolgd. Voor minderjarigen geldt het gedoogbeleid niet. Voor hen is de aankoop en het bezit van softdrugs verboden.

  Bezit, handel, verkoop en productie van harddrugs is altijd verboden. Bezit, verhandeling of verkoop van harddrugs kan leiden tot een gevangenisstraf en/of een geldboete.