background image
Evenementenadvisering

Jonge kinderen op evenementen

Laatste update: 4 augustus 2023

Leestijd: 4 minuten

De aanwezigheid van jonge kinderen op evenementen brengt extra organisatie met zich mee en vergt een specifieke aanpak. In deze factsheet staan de belangrijkste adviezen beschreven.

Praktische adviezen jonge kinderen op evenementen

Attendeer ouders op onderstaande adviezen:

 • regelmatig insmeren met zonbescherming (sunblock of minimaal factor 30) voorkomt zonnebrand en op langere termijn de kans op huidkanker. Een petje en een zonnebril zijn eveneens aan te raden. Deze kunnen bijvoorbeeld als gadget aangeboden worden, bedrukt met het logo van de organisatie. Overweeg ook te voorzien in zonnebrandcrème, bijvoorbeeld in een dispenser bij de toiletten. Voor grote evenementen (min. 5000 bezoekers) kunnen organisaties een aanvraag doen voor het gratis inzetten van de Insmeerbar van het KWF, aan te vragen via het e-mailadres: info@kwf.nl;
 • plaats jonge kinderen nooit achter een dranghek vanwege de kans op verdrukking;
 • geef jonge kinderen een polsbandje om met naam en telefoonnummer of schrijf deze op de arm. De polsbandjes kunnen bijvoorbeeld uitgereikt worden bij de lost & found-locatie;
 • creëer als dat mogelijk is een trefpunt, alwaar ouders en kinderen elkaar terug kunnen vinden in het geval zij elkaar kwijtraken. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld borden of vlaggen met afbeelding erop geplaatst worden, welke ook als herkenningspunt op de stranden staan;
 • zorg voor voldoende drinkwater en geef het kind geen voedsel dat in de warmte, zonder getroffen hygiënische maatregelen, is bereid.

 • Preventie gehoorschade bij kinderen

  Het RIVM en de Hoorstichting hanteren bij muziekevenementen waar jonge kinderen komen (t/m 13 jaar) een maximaal geluidsniveau van 91 dB(A). Voor kinderen van 14 en 15 jaar is dit maximaal 96 dB(A). Het is echter verstandig om een zo laag mogelijk geluidsniveau te hanteren, aangezien vanaf 80 dB(A) al gehoorschade kan optreden.

  Attendeer ouders bijvoorbeeld met behulp van sociale media, posters en/of een flyer (toegevoegd aan het toegangsbewijs) op het gebruik van gehoor-bescherming, zowel voor zichzelf als voor de jonge kinderen. Het is te overwegen om de gehoorbescherming te (laten) verkopen op het evenemententerrein.

  Voor kinderen bestaan 2 typen gehoorbescherming:

  • oordopjes om in het oor van het kind te steken om de gehoorgang af te sluiten;
  • oorkappen die de oren van het kind volledig bedekken, zoals bij een hoofdtelefoon.
 • Tijdelijke kinderopvang

  Als er tijdelijke kinderopvang aanwezig is bij een publieksevenement, dan kan dat risico’s met zich meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement om de gezondheid, veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. Ouders moeten hierop kunnen vertrouwen. Het is dan ook aan te raden om op evenementen voor jonge kinderen voor de tijdelijke kinderopvang gebruik te maken van een organisatie voor formele kinderopvang. Deze organisaties moeten voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de Wet Kinderopvang. Zij worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD en zorgen voor de inzet van bevoegd en bekwaam personeel, dat in het bezit is van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

  Besluit u toch om informele kinderopvang aan te bieden op het evenement, dan is het van belang om onderstaande informatie in acht te nemen.

  • De basis voor een verantwoorde opvang is het in kaart brengen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en het treffen van maatregelen om de aanwezige risico’s te beperken. Dit geldt ook voor eventuele activiteiten die voor kinderen worden georganiseerd. De Risicomonitor van VeiligheidNL kan hiertoe worden gebruikt.
  • Verantwoorde opvang is een wisselwerking tussen de omgeving en het gedrag van de kinderen; de risico-inventarisatie vraagt daarom niet alleen om technisch inzicht, maar ook om ervaring met het doen en laten van kinderen.

  Beleid kwaliteit tijdelijke kinderopvang

  Als organisator bent u verantwoordelijk voor kwaliteit van een tijdelijke kinderopvang. Om de kwaliteit te waarborgen is het raadzaam om beleid t.a.v. gezondheid, veiligheid en kwaliteit op te stellen.

  Het beleid dient minimaal de volgende onderwerpen te bevatten:

  • persoonlijke en handhygiëne;
  • hygiëne verschoonruimte en toiletten;
  • schoonmaakplan voor opvangruimte, speelgoed en verschoonruimte;
  • temperatuur- en luchtvochtigheidsbeheersing;
  • wijze van ventilatie van de opvanglocatie;
  • bedrijfshulpverlening & EHBO bij kinderen;
  • voedselveiligheid;
  • ontruimingsplan en bereikbaarheid van ouders in geval van nood;
  • preventie van wiegendood;
  • de zorg voor bevoegd en bekwaam personeel, in het bezit van een geldige VOG;
  • de hoeveelheid benodigde begeleiders die aanwezig moeten zijn en werkafspraken over de wijze van toezicht op/ begeleiding van kinderen per leeftijdscategorie (afhankelijk van de te verwachten hoeveelheid kinderen);
  • veiligheidsbeleid in de opvang;
  • harde afspraken, o.a. omtrent het brengen en ophalen/meegeven van de kinderen; hoe checkt u bij wie welk kind hoort? Hoe lang mag het kind uiterlijk worden opgevangen? Wat als er bijzonderheden zijn t.a.v. de gezondheid van het kind?;
  • registratie van NAW-gegevens; verhouding tot AVG;
  • maximaal toegestaan aantal decibel op de opvanglocatie.

  Voor een adequate uitvoering van het beleid is de inzet van voldoende bevoegd en bekwaam personeel een basisvoorwaarde om verantwoorde kinderopvang te kunnen waarborgen. Inzet van een formele, professionele organisatie voor kinderopvang is daarom te overwegen.