background image
Evenementenadvisering

Toiletvoorzieningen

Op publieksevenementen wordt gebruik gemaakt van toiletten en handenwasgelegenheden. Zowel bij vast als tijdelijk sanitair bestaat een verhoogd risico op het overdragen van ziekteverwekkers. Bezoekers en medewerkers kunnen maagdarminfecties oplopen wanneer deze niet schoon zijn.

Aantal toiletvoorzieningen

Op elk evenement moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. Factoren die van belang zijn voor het bepalen van het benodigde aantal toiletvoorzieningen, zijn:

 • Het aantal te verwachten bezoekers en het bezoekersprofiel.
 • De gemiddelde verblijfsduur.
 • De aard van het evenement (vanwege het gedragspatroon).
 • Het type toiletten (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten).
 • De verwachte piekdrukte, bijvoorbeeld bij showpauzes.
 • Of er naar verwachting veel (alcohol) zal worden gedronken.

Aandachtspunten toiletten

 • Zorg voor een voldoende aantal toiletten voor zowel mannen als vrouwen dat is afgestemd op het bezoekersprofiel. Van het totale aantal herentoiletten mag 75% een urinoir of plaszuil zijn.
 • Zorg dat vloer en wanden geen vocht op kunnen nemen en makkelijk zijn schoon te maken.
 • Een plasgoot van 50 centimeter geldt als één urinoir. Plaats geen of minder urinoirs als u veel kinderen op het evenement verwacht.
 • Zorg voor 1 of meerdere mindervalidentoiletten (MiVa’s), met daarbij een handenwasgelegenheid met stromend water, een zeepdispenser met vloeibare handzeep, papieren wegwerphanddoekjes en een afvalbak.
 • Plaats een apart toilet bij de EHBO-post met een handenwasgelegenheid met stromend water, een zeepdispenser met vloeibare handzeep, papieren wegwerphanddoekjes en een afvalbak.
 • Wanneer er veel vaste horecaondernemingen op het evenemententerrein aanwezig zijn, maak dan schriftelijke afspraken met betrekking tot het gebruik van hun toiletvoorzieningen door de bezoekers van het evenement.
 • Zorg voor voldoende spreiding van de toiletvoorzieningen over het evenemententerrein.
 • Verzorg een goede aanduiding van de toiletvoorziening zodat deze snel te vinden is.
 • Maak de toiletten tijdens het evenement regelmatig schoon en maak daarbij gebruik van een schoonmaakschema met afvinklijst. Lees meer informatie over schoonmaken in de factsheet Schoonmaken en desinfecteren op evenementen.
 • Maak de toiletten schoon met wegwerp- handschoenen en vervang deze wanneer ze vuil zijn of in ieder geval na elke schoonmaakronde.
 • Hebben de toiletten een opslagtank, maak dan met de eigenaar van de toiletten afspraken over het tijdig legen van de opslagtanks. Het is verboden om zonder vergunning afvalwater te lozen.

Aandachtspunten handenwasgelegenheden

 • Zorg dat er bij de toiletten ook altijd handenwasgelegenheden aanwezig zijn met stromend water, een zeepdispenser met vloeibare handzeep, papieren wegwerphanddoekjes en een afvalbak bij de toiletvoorzieningen. Let op: handdesinfectie(gel) is niet toegestaan!
 • Zorg voor tijdige bevoorrading van toiletpapier, vloeibare handzeep en papieren handdoekjes.
 • Hebben de handwasgelegenheden een aanvoer- en een opslagtank, maak dan met de eigenaar van de handenwasgelegenheden afspraken over het tijdig aanvullen van het verse water en het afvoeren van het afvalwater van de handenwasgelegenheid. Het is verboden om zonder vergunning afvalwater te lozen op de grond.
 • Wanneer het water uit de handenwasgelegenheid niet geschikt is om te drinken, geef dit dan duidelijk aan bij de handenwasgelegenheid.
 • Is de handenwasgelegenheid tevens een tijdelijke drinkwatervoorziening? Lees dan ook de factsheet Tijdelijke (drink-)watervoorzieningen en tijdelijke waterinstallaties op evenementen.

Rioolafvoer

Wanneer de afvoer van de toiletten wordt aangesloten op het riool, dan betekent dit dat er een waterleiding wordt aangelegd.

Neem in dit geval de informatie in de factsheet Tijdelijke (drink)watervoorzieningen en tijdelijke waterinstallaties op evenementen in acht.