project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Huiselijk geweld

Informatie voor professionals en inwoners

Bij huiselijk geweld pleegt iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer geweld. Dit kan de eigen partner of een ex-partner zijn, een ander gezinslid, iemand uit de familie of een huisvriend. Huiselijk geweld heeft niet altijd te maken met lichamelijk geweld of mishandeling. Het kan bijvoorbeeld ook vernedering of financiële uitbuiting zijn.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De meldcode helpt professionals bij hoe ze moeten handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gebruik van een meldcode is verplicht en geldt onder andere voor gezondheidszorg en het onderwijs.
> Meer over de meldcode


Seksueel geweld en mensenhandel

Bij seksueel geweld kan het gaan om aanranding verkrachting, seksueel misbruik, maar ook om seksuele intimidatie en gedwongen prostitutie (mensenhandel).
> Meer over seksueel geweld en mensenhandel


Mensenhandel minderjarigen (loverboys)

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon onder dwang, met als doel deze persoon uit te buiten. Loverboys zijn mensenhandelaren die meisjes inpalmen met als doel hen voor zich te laten werken in de prostitutie of illegale sectoren.
> Meer over mensenhandel minderjarigen


Verborgen vrouwen

Verborgen vrouwen zijn vrouwen, die niet of beperkt het huis uit mogen. Ze worden vaak bang gemaakt door dreigementen en door fysiek geweld.
> Meer over verborgen vrouwen


Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking (vgv) is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is. In Nederland wordt meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling beschouwd.
> Meer over meisjesbesnijdenis


Signs of safety

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering, gericht op het creëren van veiligheid voor kinderen in situaties waar sprake is van (of een vermoeden van) kindermishandeling. In alle fasen van het traject wordt samengewerkt met het gezin en de direct betrokkenen.
> Meer over Signs of Safety