Inwoners

Melding maken van huiselijk geweld

Wat is huiselijk geweld?

Bij huiselijk geweld pleegt iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer geweld. Dit kan de eigen partner of een ex-partner zijn, een ander gezinslid, iemand uit de familie of een huisvriend. Huiselijk geweld heeft niet altijd te maken met lichamelijk geweld of mishandeling. Het kan bijvoorbeeld ook vernedering of financiële uitbuiting zijn.

Andere soorten geweld