background image

Voorwaarden winactie Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Laatste update: 4 juni 2024

Actievoorwaarden en algemene spelvoorwaarden winactie Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie horende bij het vragenlijstonderzoek van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024, georganiseerd door de 25 regionale GGD’en, organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, GGD GHOR Nederland en het RIVM. De uitvoering van het onderzoek en de verloting van de cadeaubonnen wordt gedaan door Ipsos I&O.

2. Aan deze actie kan worden deelgenomen binnen de actieperiode van 8 april 2024 tot en met 7 juli 2024.

3. Deelname aan de actie is mogelijk door deel te nemen aan het vragenlijstonderzoek van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 via www.jongerenmonitor.nl. Ipsos I&O is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de verloting.

4a. Het totale prijzenpakket van deze winactie bestaat uit;
• 600 Keuze Cadeaukaart cadeaubonnen van €25
• 10 Keuze Cadeaukaart cadeaubonnen van €400

4b. In het onderzoek geeft de respondent aan het einde van de vragenlijst aan of diegene in aanmerking wil komen voor een cadeaubon. De respondent moet de vragenlijst dus voltooien om kans te maken op een cadeaubon.

4c. Onder de respondenten die aangeven in aanmerking te willen komen voor een cadeaubon, worden naar willekeur, met een automatisch script, de winnaars gekozen. Deze loting vindt voor iedere respondent afzonderlijk plaats, met 0,01% kans op een cadeaubon van €400, 0,67% kans op een cadeaubon van €25, en 99,32% kans op géén prijs. Er is een quotum geïmplementeerd om te voorkomen dat er te veel cadeaubonnen verloot worden. Wanneer het quotum van een cadeaubon al bereikt is op het moment dat een respondent deelneemt aan de loting, dan zal die cadeaubon uitgesloten zijn bij de trekking. Om te voorkomen dat niet alle cadeaubonnen verloot worden, ofwel door de willekeur van de trekking, ofwel door een respons lager dan 90.000, kan tijdens de uitvoering van het onderzoek de winkans bijgesteld worden. Deze winkans (of de eventuele bijgewerkte winkans) is van toepassing op alle respondenten die de vragenlijst invullen.
Als respondenten een cadeaubon hebben gewonnen, krijgen ze dit direct in beeld te zien en wordt ze gevraagd een e-mailadres (en in het geval van de €400 cadeaubon ook een telefoonnummer) in te vullen zodat Ipsos I&O de cadeaubon digitaal kan toesturen. Ook wanneer een respondent geen cadeaubon heeft gewonnen, komt dat direct in beeld.

5. Respondenten kunnen eenmalig aan de actie deelnemen. Dubbele e-mailadressen en telefoonnummers zullen niet dubbel meedingen naar de cadeaubonnen.

6. De winnaars zullen binnen een week nadat ze een cadeaubon hebben gewonnen door Ipsos I&O benaderd worden via het door de respondent opgegeven e-mailadres (en in het geval van de €400 cadeaubon via het telefoonnummer) voor het uitreiken van de cadeaubon.

7. Om de cadeaubon te kunnen ontvangen, dienen winnaars aan het einde van de vragenlijst hun e-mailadres (en in het geval van de €400 cadeaubon ook een telefoonnummer) achter te laten. Winnaars waarbij de benodigde contactgegevens niet zijn ingevuld, kunnen geen cadeaubon ontvangen. De persoonsgegevens (e-mailadressen en/of telefoonnummers) van de winnaars worden niet gebruikt voor marketing- en/of andere doeleinden en worden na het uitkeren van de cadeaubonnen verwijderd. De persoonsgegevens worden los opgeslagen van vragenlijstgegevens en zijn niet te koppelen aan de rest van de in de vragenlijst ingevulde antwoorden.

8. Cadeaubonnen worden niet in geld uitgekeerd en zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

9. Respondenten dienen minimaal 16 jaar oud en maximaal 25 jaar oud en in Nederland woonachtig te zijn ten tijde van deelname aan het onderzoek.

10. Respondenten jonger dan 18 jaar komen uitsluitend in aanmerking voor het winnen van één van de cadeaubonnen na toestemming van hun ouders of voogd. GGD GHOR Nederland kan voor naleving hiervan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden. GGD GHOR Nederland behoudt zich echter het recht voor om de minderjarige contactgegevens van zijn ouder of voogd te vragen ten einde toestemming te verkrijgen voor het uitreiken van de cadeaubonnen.

11. Er is geen kansspelbelasting verschuldigd op de cadeaubonnen die worden uitgekeerd.

12. Vragen of klachten met betrekking tot deze winactie of deze voorwaarden kunnen schriftelijk worden gestuurd via een e-mail naar helpdesk@ioresearch.nl. Ipsos I&O zal uiterlijk binnen twee weken reageren. Klachten of vragen dienen vóór 30 juli 2024 te zijn ingediend.

13. De respondent geeft bij deelname aan deze winactie akkoord op de inhoud van alle voorwaarden zoals hier beschreven, evenals op alle beslissingen die de organisatoren verplicht zijn te nemen om het goede verloop van deze winactie te garanderen.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Algemene informatie

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024
Lees meer over Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024
Lees meer over Veel gestelde vragen Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Privacyverklaring

Privacyverklaring GMJV 2024
Lees meer over Privacyverklaring GMJV 2024