background image

Veel gestelde vragen Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Laatste update: 4 juni 2024

Algemeen

 • 1. Wat is de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

  De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een landelijk online vragenlijstonderzoek dat dit jaar voor de tweede keer wordt uitgevoerd.

  Het is een onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen en de invloed van de coronaperiode.

 • 2. Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?

  Gemeenten zijn vanuit de wet verplicht om de gezondheidssituatie in Nederland in kaart te brengen, ook na rampen en crises. De coronacrisis is daar één van. Gemeenten laten deze wettelijke taak uitvoeren door GGD’en. Met dit onderzoek geven GGD’en inzicht in de lichamelijke en mentale gezondheid van jongvolwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Met deze informatie kunnen gemeenten hun beleid beter afstemmen. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente.

  Omdat Corona een landelijke crisis was, is ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betrokken als opdrachtgever. Het ministerie van VWS zal de resultaten ook gebruiken om beleid te maken.

 • 3. Welke organisaties zijn betrokken bij het onderzoek?

  De GGD’en voeren dit onderzoek uit als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (een ZonMw-programma). In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. SocialMediaMen helpt de GGD’en bij het werven van deelnemers. Onderzoeksbureau Ipsos I&O helpt bij het beheer van de digitale vragenlijst en verzamelen van de data.

 • 6. Waar gaat de vragenlijst over?

  In de vragenlijst komen veel verschillende onderwerpen aan bod, zoals: achtergrondgegevens, financiën, gezondheid, lekker in je vel, leefstijl, diversiteit in gender, sekse en seksuele oriëntatie, seksualiteit, mishandeling, zorg en hulp, opkomen voor jezelf, nare gedachten, digitale leefomgeving en de coronaperiode.

 • 8. Waar vind ik meer informatie?

  Voor meer informatie of andere vragen (zoals technische problemen) kunt u contact opnemen met Ipsos I&O via WhatsApp, telefoon of e-mail. Vermeld dan in uw bericht ‘Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen’.

  • WhatsApp: 06 868 26 208
  • Telefoon: 0800 0191 (bereikbaar op maandag t/m zaterdag tussen 09:00 en 17.00 uur)
  • E-mail: helpdesk@ioresearch.nl

 

Deelname

 • 10. Wat heb ik er aan om deel te nemen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

  Door het invullen van de vragenlijst help je jezelf en jouw leeftijdsgenoten in je woonplaats en de rest van Nederland. Je geeft namelijk informatie die voor gemeenten en het Rijk belangrijk is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente. Zo kan de gemeente jouw gezondheid een boost geven!
  Ook maak je door mee te doen aan het onderzoek kans op een cadeaubon van €25 of €400. Lees meer over de winactie onder “Prijsverloting”.

 • 11. Waarom willen jullie dit allemaal weten van mij?

  Door aan te geven hoe het met je gaat, krijgen wij de informatie die we nodig hebben voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid.
  De GGD’en doen niets met de individuele antwoorden van de deelnemers. De GGD’en zijn juist geïnteresseerd in de antwoorden van de totale groep jongvolwassenen en subgroepen (bijvoorbeeld alle jonge mannen in Nederland of alle jongvolwassenen in gemeente Amsterdam). We presenteren de resultaten van de ingevulde vragenlijsten altijd op groepsniveau. Lees meer over wat er met jouw antwoorden gebeurt onder “Privacy”.

 • 13. Is deelname verplicht?

  Deelname aan dit onderzoek is niet verplicht. Wel willen we graag dat zoveel mogelijk jongvolwassenen deelnemen, want hoe meer jongvolwassenen deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten van het onderzoek zijn. Je kunt op ieder moment in de vragenlijst stoppen met invullen. Mocht je bepaalde vragen niet in willen vullen, dan kun je die overslaan. Met uitzondering van de vragen naar leeftijd en gender, deze zijn wel verplicht om in te vullen.

 • 15. Aanmelden voor interviews of groepsgesprek?

  Aan het eind van de vragenlijst kan je aangeven of je het leuk vindt om later in 2024 deel te nemen aan aanvullende gesprekken (interview of groepsgesprek). We gaan in gesprek met jongvolwassenen over hoe zij hun gezondheid ervaren. Als je het leuk vindt om hieraan deel te nemen, kun je jouw e-mailadres invullen, dan word je hier misschien later voor uitgenodigd.

 • 16. Aanmelden voor het GGD Gezondheidspanel?

  Aan het eind van de vragenlijst kan je aangeven of je vrijblijvend (zonder verplichting) wil meedoen aan het GGD Gezondheidspanel. Als lid van het Gezondheidspanel ontvang je een aantal keer per jaar een korte vragenlijst over een onderwerp op het gebied van gezondheid.

  NB: niet alle GGD’en hebben een eigen gezondheidspanel. Als je in een GGD-regio woont die geen panel tot zijn beschikking heeft, dan ontvang je deze vraag niet.

 

Het invullen van de vragenlijst

 • 17. Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

  De vragenlijst bestaat uit gesloten en meerkeuzevragen. Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 10 en 15 minuten. De invultijd verschilt sterk per persoon en is mede afhankelijk van de antwoorden die je geeft.

 

Privacy

 • 19. Wat gebeurt er met de gegevens die in jullie bezit zijn?

  De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongvolwassenen in kaart te brengen en te volgen in de tijd. Om de resultaten te kunnen vergelijken met eerdere metingen, moeten we de ingevulde vragenlijsten bewaren. We treffen technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. De gegevens die we bewaren bevatten geen direct-herleidbare gegevens.

  Uiterlijk drie maanden nadat het gegevensbestand door onderzoeksbureau Ipsos I&O aan de GGD’en en het RIVM is opgeleverd, vernietigt zij alle gegevens.

 • 20. Hoe zit het met de privacy?

  Wij vinden je privacy erg belangrijk. Jouw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Ook worden er bij het afnemen van de vragenlijst geen IP-adressen van de deelnemers vastgelegd. Aan het einde van de vragenlijst vragen we naar je e-mailadres. De e-mailadressen worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor afzonderlijk toestemming gegeven is (loten van prijzen, meedoen aan interviews en groepsgesprekken en lid worden van het GGD Gezondheidspanel). Ook worden ze in een apart bestand opgeslagen, los van de antwoorden die eerder in de vragenlijst zijn gegeven. In de rapportages over het onderzoek zijn persoonsgegevens niet te herkennen. De resultaten zijn daarmee anoniem en niet herleidbaar tot personen. De gegevens worden op groepsniveau gepresenteerd. Niemand komt te weten of je hebt meegedaan en wat je hebt ingevuld.

  Meer informatie over privacy vind je in de privacyverklaring. Hierin kun je meer lezen over jouw rechten.

 

Onderwerpen in de vragenlijst

 • 21. Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?

  In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Achtergrondgegevens: leeftijd, gender, postcode, migratieachtergrond, opleiding, gezins- of huishoudsamenstelling, werk
  • Rondkomen
  • Gezondheid: ervaren gezondheid, slaap
  • Lekker in je vel: tevredenheid met jezelf/je lichaam/je leven, psychische klachten, stress, prestatiedruk, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid
  • Leefstijl: lengte en gewicht, bewegen, roken, alcohol, drugs
  • Diversiteit in gender, sekse en seksuele oriëntatie
  • Seksualiteit
  • Mishandeling
  • Zorg en hulp: mantelzorg, sociale steun
  • Opkomen voor jezelf
  • Nare gedachten
  • Digitale leefomgeving: gamen, sociale media gebruik, online gokken
  • De coronaperiode: impact corona, long covid

  Bekijk de volledige vragenlijst.

 • 22. Waarom willen jullie persoonlijke kenmerken van mij weten?

  Gemeenten willen graag weten in hoeverre er verschillen zijn in gezondheid tussen verschillende groepen jongvolwassenen. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen. Daarom bevat de vragenlijst een aantal vragen over jouw achtergrondkenmerken, waaronder jouw opleiding, leeftijd en gender.

 

Prijsverloting

 • 25. Hoe kan ik meedoen met de prijsverloting?

  Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, weet je meteen of je een van de cadeaubonnen hebt gewonnen. Alleen als je hebt gewonnen, vragen we je contactgegevens om je prijs in ontvangst te kunnen nemen.

  Je gaat er dan mee akkoord dat Ipsos I&O contact met je opneemt omdat je een van de prijswinnaars bent. Zij doen dit namens de GGD.

 • 26. Hoe en wanneer worden de winnaars bekend gemaakt?

  Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, weet je meteen of je een van de winnaars bent. Je krijgt dan een scherm te zien met welke cadeaubon je hebt gewonnen. We vragen je dan pas om je contactgegevens in te vullen. Ipsos I&O neemt daarna contact met je op over de gewonnen cadeaubon.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Algemene informatie

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024
Lees meer over Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Privacyverklaring

Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024
Lees meer over Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Voorwaarden winactie

Voorwaarden winactie Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024
Lees meer over Voorwaarden winactie Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024