background image

Luchtverontreiniging in de regio Haaglanden

Laatste update: 8 december 2023

Inwoners van de regio Haaglanden roken gemiddeld 5 sigaretten per dag mee door het inademen van luchtvervuiling. Geen enkel woonadres in de regio voldoet aan de gezondheidsrichtlijnen van de Wereld Health Organization (WHO).

Deze conclusie staat in het rapport van het onderzoek dat GGD Haaglanden deed naar luchtkwaliteit in de regio. De gezondheidsschade door luchtvervuiling in onze regio  is hoger dan het landelijk gemiddelde.

Tijdens het onderzoek in de periode 2018 en 2019 is gekeken naar blootstelling, gezondheidsschade en de belangrijkste bronnen in de regio.

Lees het rapport luchtkwaliteit in Haaglanden

Luchtvervuiling heeft grote gevolgen voor de gezondheid

Luchtvervuiling zorgt voor een hoge ziektelast en kan leiden tot vroegtijdig overlijden.

  • Gemiddeld leven inwoners van Nederland 11,2 maanden korter door het inademen van ongezonde stoffen in de lucht. In Haaglanden is dat zo’n 12,4 maanden korter.
  • Luchtverontreiniging kan longziekten zoals longkanker, COPD en astma én hart- en vaatziekten veroorzaken. Bij 1 op de 4 kinderen, die astma krijgen,  is luchtvervuiling de oorzaak.

Wegverkeer

Voor een deel stoten lokale bronnen deze ongezonde stoffen uit. De belangrijkste bronnen in Haaglanden zijn:

  • het wegverkeer;
  • mobiele werktuigen die onder andere in de bouw worden gebruik;
  • houtkachels (vooral een bron van fijnstof);
  • de landbouwsector (waaronder de glastuinbouw).

Luchtkwaliteit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

GGD Haaglanden roept onder andere gemeenten op om gezamenlijk op te trekken. Gezonde lucht is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Om de gezondheid van inwoners te beschermen, is schonere lucht in de regio noodzakelijk. En elke verbetering van de luchtkwaliteit, hoe klein ook, is gezondheidswinst.