background image
Hoe gaat het met onze jongeren?

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Laatste update: 22 september 2023

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Enkele voorbeelden die worden onderzocht met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 door de GGD’en en het RIVM.

Middelbare scholen

GGD Haaglanden heeft afgelopen voorjaar alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen uitzetten onder hun scholieren in klas 2 en 4. De scholen die deelnemen doen dit tussen eind september en eind november 2023. In onze regio doen 36 middelbare scholen mee en naar verwachting zo’n 7000 jongeren.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Neem dan contact op met het projectteam Gezondheidsmonitor Jeugd van GGD Haaglanden via gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl of kijk bij de veel gestelde vragen over de gezondheidsmonitor.

Meer over de Gezondheidsmonitor

 • Hoe verloopt de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023?

  Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.

  Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

 • Deelname aan de monitor

  Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

 • Hoe zit het met de privacy?

  Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam. De GGD vraagt wél de postcode (4 cijfers en 2 letters) omdat de GGD de gegevens op gemeenteniveau wil analyseren en waar mogelijk op wijkniveau.

  De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.

 • Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren te verbeteren

  Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo werken we samen met de scholen en gemeenten aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren en de preventie van gezondheidsproblematiek.

  De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd normaal 1 keer in de 4 jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 was een extra meting.

  Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

 • Samenwerking Trimbos-instituut

  Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er is meer aandacht voor eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen 1 of 2 leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.

 

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd

Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen GMJ 2023
Lees meer over Veel gestelde vragen GMJ 2023

Privacyverklaring

Privacyverklaring GMJ 2023
Lees meer over Privacyverklaring GMJ 2023

Gezondheidsmonitor voor Praktijkonderwijs

GMJ 2023 praktijkonderwijs
Lees meer over GMJ 2023 praktijkonderwijs