background image
Impact van corona op gezondheid en welzijn jongeren

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Laatste update: 14 december 2021

Leestijd: 2 minuten

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit grote gevolgen. GGD Haaglanden brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

GGD Haaglanden heeft het afgelopen voorjaar alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst wilden uitzetten onder hun scholieren in klas 2 en 4. De scholen die deelnemen doen dit tussen eind september en eind november 2021. In onze regio doen tientallen middelbare scholen mee en naar verwachting 10.000 jongeren. Een grote deelname van scholen is noodzakelijk om een zo’n representatief mogelijk beeld te verkrijgen van de gezondheid en welzijn van de Haaglandse jongeren.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent en/of medewerker van de GGD begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven!
Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona.

Omdat alle GGD’en mee doen, zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

Samenwerking RIVM, GHOR en VWS

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor normaliter 1 keer in de 4 jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl.

Vragen?

Wil je meer informatie of heb je vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Dan kan je contact opnemen met de afdeling Epidemiologie van GGD Haaglanden, projectteam Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl of kijk bij de veelgestelde vragen.

Open blok met informatie over Afdeling Epidemiologie en Gezondheidsbevordering
Bezoekadres
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

Postadres
GGD Haaglanden
Afdeling Epidemiologie
Postbus 16130
2500 DP Den Haag
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur