background image

Veiligheid kinderopvang

Laatste update: 26 juni 2023

Leestijd: < 1 minuten

Veiligheid en een gezonde omgeving zijn randvoorwaarden voor goede kinderopvang. De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) laat het veiligheids- en gezondheidsbeleid beter aansluiten op de praktijk. Het uitgangspunt hierbij is om kinderen tegen grote risico’s te beschermen en hen leren om te gaan met kleine risico’s.

Bekijk de video ‘Veiligheid & Gezondheid’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor uitleg, maatregelen en praktische voorbeelden.

Op www.meldcodehaaglanden.nl vind je meer informatie over wat je moet doen als je vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling.