background image
Informatie voor professionals

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stappenplan verbeterde meldcode

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader op te nemen in de meldcode. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm.

Door de aanpassing van de meldcode komen signalen van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis. Ook wanneer de professional zelf hulp kan bieden of organiseren. Een melding doen betekent niet dat de professional de hulpverlening overdraagt, maar dat hij samen met Veilig Thuis werkt aan veiligheid voor het slachtoffer.

 

Tips en hulpmiddelen nodig bij implementatie van de meldcode?

Stappenplan verbeterde meldcode: de meldcode en de verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal programma waarin professionals een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) bij wie zij betrokken zijn.

Het doel van de Verwijsindex is dat professionals zo vroeg en zo snel mogelijk op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij een jeugdige of een gezin waarover zorgen bestaan. Zij kunnen dan contact met elkaar opnemen, zorgen delen en afstemmen wie wat doet.

In de Verwijsindex wordt de inhoud van de zorgen niet gedeeld. Er wordt alleen gemeld dat er zorgen zijn. De Verwijsindex en de meldcode zijn ondersteunend aan elkaar. Er is geen sprake van een keuze tussen een signaal in de Verwijsindex of de stappen van de meldcode.