project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gezondheidsmonitor Den Haag 2014

Stand van zaken m.b.t. de gezondheid van de inwoners van Den Haag

De Haagse Gezondheidsmonitor verschijnt eens in de 4 jaar en geeft een actuele stand van zaken van de gezondheid van de inwoners van Den Haag.

In de monitor wordt onder andere gekeken naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners van Den Haag, maar ook naar leefstijl, zorggebruik en zorgaanbod. Onderdeel van de monitor is een bijlage 'De Gezondheid van de Haagse Jeugd'. Hierin staat de gezondheid van jonge Hagenaars centraal.

Gezondheidsmonitor Den Haag 2014 (PDF, 11 MB)

De Gezondheid van de Haagse jeugd 2014 (PDF, 9 MB)


Factsheet Lichamelijke Beweging in Den Haag

In deze Gezondheidsmonitor zijn cijfers gepresenteerd over het aantal Hagenaars dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Helaas bleek dat op landelijk niveau in de berekeningen van de beweegcijfers een vergissing is gemaakt. Eind 2014 heeft het RIVM samen met het CBS een nieuwe berekening uitgevoerd In de factsheet Lichamelijke beweging in Den Haag' worden de gecorrigeerde cijfers gepresenteerd.