project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gezondheid in de krachtwijken

Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken - Schilderswijk, Stationsbuurt / Rivierenbuurt, Stationsbuurt, Zuidwest

Krachtwijken zijn wijken waarin de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid en het welzijn achter blijft. De bewoners van deze wijken hebben over het algemeen een minder goede gezondheid dan bewoners van wijken met een betere sociaal-economische positie.

Eind 2008 heeft een groot aantal partners in Den Haag het Intentieakkoord Gezond Geweten afgesloten. Het doel van dit akkoord is om samen de gezondheidsachterstand in krachtwijken terug te dringen. Zij brachten hun gegevens bij elkaar. Zo ontstond een breed beeld van de gezondheidssituatie en het aanbod aan zorg en voorzieningen.


In de publicatie 'Gezondheid in de krachtwijken' (2010) vindt u informatie over de bewoners en hun gezondheid. Per krachtwijk is hiervoor een factsheet opgesteld, waarin onder andere de volgende punten aan de orde komen:

  • Wie wonen er?
  • Hoe beleven zij hun gezondheid?
  • Welke ziektes komen het vaakst voor?
  • Wat doen inwoners aan hun gezondheid?
  • En welke instellingen zijn in de wijk actief?