project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Publicaties en onderzoeken

Uitgaven en onderzoeken over onderwerpen op het gebied van volksgezondheid

Epidemiologisch Bulletin

Het Epidemiologisch Bulletin is een tijdschrift over volksgezondheid en (epidemiologisch) onderzoek in de regio Haaglanden.
> Epidemiologisch Bulletin


Gezondheidsmonitor en rapportages

Wij voeren elke 4 jaar enquêtes uit onder inwoners van onze regio om inzicht te krijgen in hun gezondheid en leefstijl.
> Gezondheidsmonitor en rapportages


Jaarverslagen en beleid

Hier vindt u jaarverslagen en algemene beleidsstukken van onze organisatie.
> Jaarverslagen en beleid


Geestelijke gezondheid en kwetsbare groepen

In welke mate voelen mensen zich gelukkig, eenzaam of uitgesloten voelen en hoe sociaal kwetsbaar zijn ze?
> Publicaties over geestelijke gezondheid en kwetsbare groepen


Genotmiddelengebruik

Het gebruik van tabak, alcohol en drugs kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid.
> Publicaties over genotmiddelengebruik


Gezondheid en milieu

Onze afdeling Leefomgeving adviseert over factoren in de omgeving die de gezondheid positief of negatief kunnen beïnvloeden.
> Publicaties over gezondheid en milieu


Huiselijk geweld

Huiselijk geweld kan gaan om geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld en kindermishandeling.
> Publicaties over huiselijk geweld


Infectieziekten

GGD Haaglanden voert een aantal taken ten aanzien van infectieziektenbestrijding. In de jaarlijkse Thermometer Infectieziektebestrijding vindt u cijfers en feiten over meldingsplichtige infectieziekten.
> Publicaties over infectieziekten


Perinatale gezondheid

De Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid (HAPG) heeft als ambitie de circa 7.000 kinderen die jaarlijks in Den Haag worden geboren een goede geboorte en gezonde start mee te geven.
> Publicaties over perinatale gezondheid


Voeding, beweging en gezond gewicht

Voldoende bewegen en gezond eten en drinken hebben een gunstig effect op de gezondheid. Overgewicht kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen.
> Publicaties over voeding, bewegen en overgewicht


Zorg

GGD Haaglanden doet onderzoek naar zorg, ook de zorg uitgevoerd door onze eigen organisatie.

> Publicaties over zorg