Preventie huidkanker

GGD Haaglanden en Huidfonds ondertekenen Zonvenant

Laatste update: 4 juni 2024

Op 25 april hebben Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid van GGD Haaglanden, en Marijne Landman, directeur van het Nationaal Huidfonds, gezamenlijk het Zonvenant ondertekend.

Door het ondertekenen van dit Zonvenant bekrachtigt GGD Haaglanden haar inzet om huidkankerpreventie hoog op de agenda te zetten. Met als doel het vergroten van de bewustwording van het belang van zonbescherming in de publieke ruimte, op scholen, kinderopvanglocaties en (sport)verenigingen.

Uit onderzoek blijkt dat huidkanker vaker voorkomt in gebieden langs de Nederlandse kust. Met de vele mooie stranden in de regio Haaglanden zoals Scheveningen, Wassenaar en Kijkduin, is het van groot belang dat alle inwoners van de regio zich bewust zijn van de risico’s en gevolgen van huidkanker.

Na de ondertekening, in het bijzijn van de het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden, benadrukt Marijne Landman dat extra maatregelen nodig zijn om de enorme toename van het aantal mensen met huidkanker in Nederland een halt toe te roepen.

Annette de Boer: “We gaan vol inzetten op betere zonbescherming om huidkanker terug te dringen. Het ondertekenen van het Zonvenant is hierin een belangrijk stap. Samen kunnen we bewustwording creëren over het belang van zonbescherming. Weren, kleren, smeren is het motto om inwoners bewust te maken van zonneschade en het belang van goede bescherming.”